• You are here:
  • Laboratorije
  • Beolab - biohemijska i mikrobiološka laboratorija

Beolab - biohemijska i mikrobiološka laboratorija

Beolab - biohemijska i mikrobiološka laboratorija
Contact:
Address: Resavska 60, Beograd 11000
Type: Laboratorije
  • Business Details
  • Map
  • Gallery

Biohemija, Mikrobiologija, Hematologija, Patohistologija...

Beo-lab laboratorije se bave ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije u skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima korisnika. Osnovane su poštujući sve zahteve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudstva, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse.

Najsavremenija tehnologija, iskusni stručnjaci ...

Laboratorije se baziraju na ispitnoj opremi najsavremenije tehnologije kao i na iskusnim i profesionalnim stručnjacima koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske dijagnostike.

Kvalitet i efikasnost ...

Kvalitet i efikasnost su naši osnovni postulati, oni jesu i uvek će biti ključ našeg uspeha i čine nas pouzdanim i kompetentnim partnerom i lekarima, medicinskim osoblju, bolnicama, ordinacijama, osiguravajućim društvima, firmama kao i pojedincima.

Ljubazan i profesionalan odnos prema korisnicima ...

Saradnju sa korisnicima karakterišu bliski profesionalni odnosi, aktivna komunikacija i mogućnost stručnih konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse. Beo-lab laboratorije za svoj osnovni cilj imaju dobrobit pacijenata, što se primarno manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja koje obavlja, brzinu izdavanja rezultata, prijatan ambijent u kojem pacijenti borave, kao i ljubaznost u pristupu svakom korisniku.

Akreditovana i sertifikovana laboratorija ISO IEC 15189, ISO 9001 ...

Beo-lab laboratorije teže najvišem nivou kvaliteta svojih usluga kao i zadovoljenju svih propisanih standarda za obavljanje laboratorijske delatnosti, pa treba istaći da je biohemijska laboratorija prva privatna laboratorija u našoj zemlji koja je akreditovana po evropskom standardu ISO IEC 15189, takodje biohemijska, mikrobiološka i patohistološka laboratorija sertifikovane su po standardu ISO 9001.

Integrisani laboratorijski informacioni sistem Labonline ...

Jedna od komparativnih prednosti u odnosu na ostale zdravstvene ustanove je upravljanje medicinskom opremom uz upotrebu integrisanog laboratorijskog informacionog sistema baziranog na softveru Labonline kompanije Omnilab koja je jedna od vodećih svetskih kompanija koja se bavi proizvodnjom, istraživanjem, razvojem i održavanjem softvera namenjenih integraciji i upravljanju medicinskom laboratorijskom opremom. Labonline je softver najnovije generacije, koji se prvi put pojavljuje u našoj zemlji i koji omogućava integrisanje laboratorijske medicinske opreme i što je najveći benefit naših korisnika, omogućava izuzetno precizne rezultate laboratorijske dijagnostike jer u realnom vremenu sprovodi sveobuhvatnu kontrolu kvaliteta laboratorijske obrade uzorka uzetog od pacijenta.

Vrhunska zdravstvena usluga ...

Korisnici zdravstvenih usluga mogu biti sigurni da će u Beo-lab laboratorijama dobiti precizno utvrđene i blagovremene rezultate laboratorijske dijagnostike, tumačenje rezultata, kao i stručni savet o izboru ciljanih analiza.

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top