Suvo oko ( Keratoconjuctivitis sicca) 

Suvo oko predstavlja stanje sa smanjenom količinom suza što dovodi do nedovoljnog ‚‚podmazivanja“ oka. Medicinski se naziva keratoconjuctivitis sicca što označava infekciju rožnjače uzrokovane suvoćom i iritacijom oka. Nedostatak suza se javlja zbog smanjenog lučenja suza, povećanog isparavanja ili zbog poremećaja sastava (kvaliteta) suza. Suze se razlivaju preko prednjeg segmenta oka stvarajući suzni film. Sastav suznog filma je 98% voda, 1% soli, 0,7% proteina i 0,7%  minerala. 
Suze imaju veoma važnu ulogu :
 
  • poboljšavaju optičke osobine oka,
  • daju neophodnu vlažnost rožnjači,
  • spiraju prašinu i neželjene čestice i
  • preveniraju infekciju sadržući enzime koji neutrališu bakterije.
Suvo oko se češće javlja kod starijih osoba i to žena u menopauzi.
 
 Vrlo često se ovo stanje javlja i kao neželjena reakcija uzimanja nekih lekova.
 
U lošim klimatskim, radnim ili životnim uslovima kao što su veoma suv vazduh sa niskim procentom vlažnosti, jak vetar, prostorije sa klima-uređajima, mnogo prašine neretko se javlja problem suvog oka. I najbolji lek je prevencija.
 
Može se javiti i kao posledica dugotrajnog rada na računaru ,tj. ispred ekrana,  kada zbog sve ređeg treptanja i razlivanja suza po rožnjači dolazi do pojave suvog oka.
 
Ova pojava je veoma zastupljena kod osoba koje nose kontaktna sočiva.
 
Smanjeno stvaranje suza se dešava kod poremećaja suzne žlezde i kod nekih sistemskih bolesti: Sjogrenovog  sindroma, reumatoidnog artritisa i sarkoidoze.
 
Pojava suvog oka se javlja i usled povećanog isparavanja suza kad bolesnik ne može potpuno da zatvori očne kapke, pojava poznata kao lagoftalmus (npr. Kod Paralize n. facialisa).
 
Koji su simptomi suvog oka?
Pacijent ima osećaj suvoće u očima, osećaj grebanja i osećaj stranog tela naročito pri zatvaranju kapaka.  Sa pojavom simptoma osobe koje nose kontaktna sočiva odmah iste skidaju. Izraženo je crvenilo oka.
 
Dijagnoza suvog oka se postavlja nakon pregleda oftalmologa na biomikroskopu gde se uočavaju prošireni krvni sudovi i nakon testiranja na Shirmerov (koristi se za određivanje količine suza) i test prekida suznog filma za utvrđivanje kvaliteta suza.
 
Kako se leči suvo oko?
 
Ukoliko je uzročnik suvog oka smanjeno stvaranje suza, daju se veštačke suze, koje se ukapavaju više puta u toku dana u zavisnosti od uslova vazduha u kom se boravi ( voditi računa o što većoj vlažnosti vazduha).
Da bi se zaustavilo oticanje suza vrši se obliteracija ( sužavanje) suznih tačkica u unutrašnjem uglu oka pomoću silikonskih čepića.
Kod osoba sa lagoftalmusom primenjuje se vlažna komora .

 

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

                                    

 

 

 

Go to top