Venski varikoziteti (proširene vene)

Varices (varix, 1. - proširene vene) predstavlja tortuoznu dilataciju i elon-gaciju površnih venskih sudova. Proširenje vena može biti primarno i ta­da je obično nasledno, a nastaje usled slabosti venskog zida i nekompetentnih ili odsutnih valvula. U ovim slučajevima promené su obostrane. Sekundarni vari­ces je posledica posttrombotičnog sindro­ma, s kompenzatornim proširenjem površnih vena i često je unilateralan. Va­rices u trudnoći je čest i nastaje usled ven­ske distenzije, povećanog venskog pritis­ka, v. cava inferior je komprimovana, brzina venskog toka snižena; ukoliko postoji i predispozicija, promené su ozbiljne.

Kao posledica varicesa dolazi do hronične venske insuficijencije: edem, ekstravazacija krvnih elemenata, peri-kapilarni depoziti fibrina, oštećenje ka-pilara i atrofija kože. Komplikacija va­ricesa su ruptura varicesa, kalcifijkacije venskog zida, flebitisi i varikozni ulkus.

Thrombophlebitis superficialis

Ugrušci u površnim venama mogu nastati u inflamovanoj i neinflamovanoj veni. Javljaju se usled venske staze, to-plote, imobilizacije, trudnoće, traume, ujeda insekta. Zahvataju segmente površnih vena što se klinički manifestu-je trakastom, bolnom i eritematoznom induracijom. Ukoliko se thrombophle­bitis javi 8 cm iznad ili ispod kolena, postoji mogućnost prelaska na duboke vene (blizina ušća površnih u duboke vene).

Lečenje

Pošto su embolije retke, sa-vetuje se kretanje, uzimanje aspirina i kompresivni zavoji.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top