Pretraga             
 
 

Šta je limfadenitis (zapaljenje limfnih žlezda)?

Limfadenitis predstavlja zapaljenje sa benignim uvećanjem limfne žlezde. Ovakvo stanje je veoma često u dečjoj populaciji.  Limfadenitis može da zahvati samo jedan čvor, ali može da zahvati i grupšu limfnih čvorova. Dakle, limfadenitis predstavlja reaktivno stanje kao posledica infekcije u organizmu. 

Limfadenitis je najčešće izazvan virusnim infekcijama, a odmah iza njih se nalaze bakterijske infekcije. Mada, kod svakog uvećanja limfnih žlezda mora se biti veoma obazriv, jer i pojedina maligna stanja daju uvećanja samog tkiva, a veliki broj tumorskih procesa pokazuje tendenciju ka širenju u limfna tkiva (metastaze). 

U navečem broju slučajeva, sami limfni sudovi su mali i mogu da se opipaju. Na dodir nisu bolni i koža iznad njih je potpuno normalna. Statistički podaci o limfadenitisu ne postoje, jer je veliki broj različitih uzročnika koji hga mogu izazvati. tuberkulozni limfadenitis se spominje kao relativno čest izazivač u nerazvijenim zemljama. 

Koji su simptomi i znaci limfadenitisa?

 • limfne žlezde su uvećane, otečene i bolne na dodir
 • koža iznad njih je najčešće crvena i topla (eritematozna)
 • u pozadini postoje simptomi i znaci primarne infekcije
 • česta je pojavapovišene telesne temperature sa groznicom
 • žlezde mogu da se napipaju u pazušnoj jami, preponama, na vratu, a redje i na ostalim mestima na telu
 • uvećanje limfnih žlezda ispod donje vilice mogu da nastanu usled karijoznih zuba, apscesa...
 • obostrano uvećanje limfnih žlezda na vratu koje su bolne najčešće nastaje kao posledica faringitisa (zapaljenje ždrela), ili kao posledica infektivne mononukleoze (infekcija Epšten Bar virusom)
 • često se navodi u upotreba lekova poput hidantoina i mezantoina u anamnezi pacijenata
 • kod limfadenopatije ne postoje brze promene u veličini, što bi onda moglo da sugeriše i malignu prirodu bolesti
 • limfne žlezde mogu da budu mekane, tvrde, gumenaste na dodir
 • limfne žlezde su najčešće pokretne u odnosu na podlogu i ne pokazuju tendenciju spajanja medjusobno
 • postoji izrazita osetljivost na dodir

Kako se postavlja dijagnoza kod limfadenitisa?

Anamneza sa kliničkom slikom i objektivnim pregledom služi kao početak u postavljanju dijagnoze.

Rutinski se koriste i kompletna krvna slika, brisevi sa mikrobiološkim prelgedom, ali i ultrazvučni pregled i biopsija žlezda sa histopatološkom analizom uzorka.

Kako se leči limfadenitis?

 Lečenje je etiološko, odnosno potrebno je uključiti antibiotik kod postojanja bakterijske infekcije.

 
Android aplikacija simptomi.rs
Simptomi.rs droid