Šta je limfadenitis (zapaljenje limfnih žlezda)?

Limfadenitis predstavlja zapaljenje sa benignim uvećanjem limfne žlezde. Ovakvo stanje je veoma često u dečjoj populaciji.  Limfadenitis može da zahvati samo jedan čvor, ali može da zahvati i grupšu limfnih čvorova. Dakle, limfadenitis predstavlja reaktivno stanje kao posledica infekcije u organizmu. 

Limfadenitis je najčešće izazvan virusnim infekcijama, a odmah iza njih se nalaze bakterijske infekcije.

Mada, kod svakog uvećanja limfnih žlezda mora se biti veoma obazriv, jer i pojedina maligna stanja daju uvećanja samog tkiva, a veliki broj tumorskih procesa pokazuje tendenciju ka širenju u limfna tkiva (metastaze). 

U najvećem broju slučajeva, sami limfni čvorovi su mali i mogu da se opipaju. Na dodir nisu bolni i koža iznad njih je potpuno normalna. Statistički podaci o limfadenitisu ne postoje, jer je veliki broj različitih uzročnika koji hga mogu izazvati. tuberkulozni limfadenitis se spominje kao relativno čest izazivač u nerazvijenim zemljama. 

Takodje, moralo bi se napomenuti da postoji i zapaljenski proces na samim limfnim sudovima koji se naziva limfangitis.

Koji su simptomi i znaci limfadenitisa?

 • limfne žlezde su uvećane, otečene i bolne na dodir
 • koža iznad njih je najčešće crvena i topla (eritematozna)
 • u pozadini postoje simptomi i znaci primarne infekcije
 • česta je pojavapovišene telesne temperature sa groznicom
 • žlezde mogu da se napipaju u pazušnoj jami, preponama, na vratu, a redje i na ostalim mestima na telu
 • uvećanje limfnih žlezda ispod donje vilice mogu da nastanu usled karijoznih zuba, apscesa...
 • obostrano uvećanje limfnih žlezda na vratu koje su bolne najčešće nastaje kao posledica faringitisa (zapaljenje ždrela), ili kao posledica infektivne mononukleoze (infekcija Epšten Bar virusom)
 • često se navodi u upotreba lekova poput hidantoina i mezantoina u anamnezi pacijenata
 • kod limfadenopatije ne postoje brze promene u veličini, što bi onda moglo da sugeriše i malignu prirodu bolesti
 • limfne žlezde mogu da budu mekane, tvrde, gumenaste na dodir
 • limfne žlezde su najčešće pokretne u odnosu na podlogu i ne pokazuju tendenciju spajanja medjusobno
 • postoji izrazita osetljivost na dodir

Kako se postavlja dijagnoza kod limfadenitisa?

Anamneza sa kliničkom slikom i objektivnim pregledom služi kao početak u postavljanju dijagnoze.
 
Rutinski se koriste i kompletna krvna slika, brisevi sa mikrobiološkim pregledom, ali i ultrazvučni pregled i biopsija žlezda sa histopatološkom analizom uzorka.
 
Biopsija sa histopatološkom analizom predstavlja definitivan metod u postavljanju dijagnoze.
 
Biopsija podrazumeva manju hiruršku intervenciju koja može da se radi pod uslovima lokane anestezije i pod uslovima opšte anestezije.

Kako se leči limfadenitis?

Lečenje je etiološko, odnosno potrebno je uključiti antibiotik kod postojanja bakterijske infekcije.
 
Kod malignih stanja, odnosno prisustva tumorskih procesa na limfnim žlezdama, lečenje je usmereno na sam tumorski proces.
 
Maligna bolest limfnih žlezda se naziva limfom i postoji više vrsta.
 
Ukoliko potpuno besplatno želite da se konsultujete sa lekarom specijalistom oko problema koji imate vezano za uvećane limfne žlezde, ili neke druge bolesti limfnih žlezda, to možete uraditi ovde.