Celulitis (Panikulitis)

Celulitis (panikulitis) se odlikuje zapa-ljenjem i hipertrofijom potkožnog vezivnog i masnog tkiva sa prolapsom masnih čvo­rića kroz izmenjeno vezivno tkivo, uz za­državanje viška vode u mekim tkivima. Uzrok je nepoznat. Bolest se najčešće javlja kod gojaznih žena u menopauzi. Celulitis može biti praćen bolovima u vidu tištanja ili probada i/ili parestezijama. Koža na po-menutim mestima je zadebljala i pri nabi-ranju liči na pomarandžinu koru. U lečenju se preporučuje dijeta bez soli i ugljenih intraleukocitarno ili van leukocita i dvo­struko negativno prelamaju svetlost tako da se lako otkrivaju pod polarizacionim mi­kroskopom. 

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top