Neperforirani himen (hymen imperforatus)

Neperforirani himen (hymen imperforatus) nastaje kad za vreme embrionalnog razvoja izo­stane stvaranje otvora na sluzokožnoj duplikaturi ulaza vagine. Pre puberteta uglavnom nema tego­ba, mada se ponekad sekret, ako je lučenje pojačano, može nakupiti u znatnoj količini. Ta pojava se zove mukokolpos (mucocolpos). Prave nevolje nastaju u pubetetu, kada se menstrualna krv zadržava, stvarajući hematokolpos (haemato-colpos), pravu tumoroznu formaciju. Ako se ne prepozna, hematokolpos se širi na matericu, pa nastaje hematometra (haematometra). Dalje, pro­ces napada jajovode, gde nakupljena krv stvara hematosalpinks (haematosalpinks). Krv u abdo­menu se zove hematoperitoneum (haematoperi-toneum), što je krajnja tačka u širenju procesa.

Dijagnoza se postavlja ginekološkim pregle­dom i ultrazvukom. Diferencijalno dijagnostički treba imati na umu mogućnost srastanja malih usana, pojavu veće vaginalne ciste, aplaziju vagine i nepravilnosti kod pseudohermafroditizma. Terapija je isključivo hirurška.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

 

lanac apoteka filly farm 

 

  

 

  

lekarski pregled za vozacku

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top