Potpuno i nepotpuno pregrađena materica

Kod potpuno i nepotpuno pregrađene mate­rice (uterus septus et uterus subseptus) u toku raz­voja ne dolazi do resorpcije uzdužne pregrade na mestu spajanja Milerovih kanala. Ta pregrada se, kod potpune varijante, spušta kroz sredinu mate-rične šupljine sve do cervikalnog kanala. Ako materična pregrada ne dopire do unutrašnjeg ušća, već se završava negde iznad njega, onda se radi o nepotpunoj varijatni.

Dijagnoza se postavlja ultrazvukom, a poseb­no je olakšana ako se pregled izvrši u drugoj fazi ciklusa, kao i histerosalpinogografijom. Terapija je hirurška.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

 

lanac apoteka filly farm 

 

  

 

  

lekarski pregled za vozacku

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top