Oralna kontracepcija kod žena - kontraceptivna pilula

Temelj razvoja oralne hormonske kontracep­cije postavljen je 1940. godine, kada su Šturgis i Albrajt (Sturgis, Albright) opisali inhibiciju ovu-lacije davanjem estrogena. Sa istraživanjem i razvojem potentnih progestagena, mogućnost sigurne inhibicije ovulacijé" u arteficijalno stim-ulisanom menstrualnom ciklusu je postala stvarnost

Hormonska oralna kontracepcija je najefikas­niji reverzibilni metod kontracepcije. Teoretski, kombinacija estrogena i progestagena sprečava neželjenu trudnoću u 99, 9 % slučajeva. Drugim recima, kada se pilula uzima korektno, mogu­ćnost trudnoće iznosi svega 0,1%. U praksi, pro-cenat neuspeha je značajan i iznosi između 3 i 20%. Različit, je za razvijene i nerazvijene zemlje. Glavni razlog za postojeću razliku između teori­jskog i aktuelnog procenta neuspeha je nekorekt­na upotreba pilula. Efikasnost kontraceptivnog sredstva se generalno izražava merenjem broja neplaniranih' trudnoća za određeno vreme korišćenja specifičnog kontraceptivnog sredstva. Najčešće korišćeni metod za merenje kontracep-tivne efikasnosti je Perlov indeks (PearT).

Oralne kontraceptive dehmo u dve velike grupe. Prvu grupu čini akombinovana kontracep-tivna pilula, koja sadrži estrogen i progestagen i uzima se 21 dan u toku svakog meseca (a), a drugu samo progestagena terapija, koja sadrži niske doze progestagena i uzima se u kontinuitetu (b).

Najčešće upotrebljavani estrogeni u kontra-ceptivnoj piluli su mestranol i etinil-estradiol, dok su progestageni agensi derivati 19-nortestosterona. Mnogobrojne modifikacije hemijskih struktura različitih progestagena i estrogena, menjaju njihovu biološku aktivnost. Danas se najčešće upotrebljavaju kontraceptivne tablete sa minimalnim dozama etinil estradiola, koje ne prelaze od 0,020 mg, u kombinaciji sa različitim i različito doziranim progestagenima. Način delovanja hormonske oralne kontracepcije

Brojna istraživanja su pokazala da kombino-vana kontraceptivna tableta ometa skok gonadotropina u sredini ciklusa i tako sprečava ovulaciju. Aktivnost se ispoljava na nivou hipota-lamusa, inhibicijom GnRH, što blokira aktivnost pituitarnih gonadotropina i konačno uslovljava sekundarnu ovarijalnu supresiju. Progestagena komponenta prvenstveno inhibirá preovulatbrni LH skok, sa manjim efektom na funkciju FSH. Estrogena komponenta dominantno inhibirá

FSH, a inhibicija je dozno zavisna. Pod uticajem kombinacije estrogena i progestagena endometri-jum je tanak, atrofičan, što rezultuje oskudnom menstruacijom a ponekad i njenim izostajanjem. Nekontraceptivni korisni efekti oralne kontracepcije

Oralna kontraceptivna sredstva, osim spre­čavanja neželjene trudnoće, imaju i niz nekontra-ceptivnih korisnih efekata. Oni štite od inflama-tornih bolesti male karlice (a), od ektopičnog graviditeta (b), smanjuju rizik pojave doboćudnih ginekoloških tumora (c) i smanjuju rizik od karci­noma endometrijuma i karcinoma jajnika (d).

Zaštita od inflamatornih bolesti male karike. Korisnice oralne kontracepcije imaju 50% manje šansi da dobiju pelvičnu inflamatornu bolest od žena koje ne koriste ovaj vid kontracepcije, ili nose intrauterusni uložak (IUD). Inflamatorna bolest male karlice može kasnije da prouzrokuje infertilitet ili, zbog delimične opstrukcije jajovo­da, ektopičnu trudnoću.

Zaštita od ektopične trudnoće. Smatra se da žene koje uzimaju oralnu kontracepciju imaju deset puta manji rizik za nastanak ektopične trudnoće.

Zaštita od karcinoma endometrijuma. Osobe koje koriste oralna kontraceptivna sredstva go­dinu dana, ili duže, imaju samo trećinu rizika da obole od karcinoma endometrijuma u odnosu na kontrolnu grupu.

Zaštita od karcinoma ovarijuma. Korisnice oralne kontracepcije pokazuju 2/3 punog rizika da obole od karcinoma ovarijuma, a treba dodati da je i pojava funkcionalnih cista izuzetno retka.

Smanjena učestalost benignih promena dojke. U osoba koje se na ovaj način štite od trudnoće, ili uzimaju oralna kontraceptivna sredstva iz drugih razloga, upola je manja incidenca benignih tumo­ra i cista dojke. Upola manje od žena koje ne koriste oralnu kontrcepciju.

Osim toga, upotreba oralne kontracepcije obezbeđuje uredan menstrualni ciklus, bez iregu­larnih krvarenja, premenstrualne tenzije i velikog gubitka krvi koji vodi u anemiju, a smanjuje i incidencu endometrioze.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top