Spazmodičan porođaj

Spazmodičan porođaj je zajedničko ime za više kvalitativnih poremećaja uterusne kontraktil- nosti, a nastaje zbog multifokalnog ekscitacijskog potencijala miometrijuma.

Etitologija

Etiologija spazmodične distocije nije sasvim poznata. Iskustvo je da se češće javlja kod pre­plašenih, neurovegetativno labilnih i zabrinutih žena. Pretpostavlja se da postoji dominacija sim- patičke nervne aktivnosti s iniciranjem ciklusa strah-spazam-bol.

Patogeneza

Pravilne kontrakcije materice karakteriše gradijent trostruke silaznosti. Ako je trostruka silaznost (sinhronost) intenziteta, trajanja i smera poremećena, radi se o tzv. inverziji kontraktilnosti, koja može biti totalna i parcijalna. Totalna inver­zija znači da kontrakcije počinju u istmusu (umesto u fundusu), u njemu je najjača i najduže traje. Takva inverzija uopšte ne dovodi do progre­sije porođaja. Parcijalna inverzija znači da je inveirtna samo jedna ili dve od moguće tri kom­ponente. U tim slučajevima porođaj je produžen, ah ipak napreduje, a njegov ishod zavisi od tipa i stepena inverzije. Uz prisutan vodenjak otvaranje grlića je dominantno pasivno, a ako se posle prskanja vodenjaka stanje kontraktilnosti ne nor- malizuje, već usporeno otvaranje grhća postat će još sporije.

Drugi tip kvalitativnog poremećaja kontrak­tilnosti je inkoordinacija uterusa. Ona može biti lokalizovana i generalizovana. Lokalizovana inko- ordinacija znači da ne funkcionišu normalni emi- sioni centri u području rogova uterusa, već se aktivira jedan emisioni centar i kontrahuje se samo onaj deo uterusa koji odgovara aktiviranom emisionom centru. Ako se javi ceo niz emisionih centara, koji se aktiviraju jedan za drugim, asinhrono, počinje nova aktivacija pre nego što je prethodna prestala. Onda se radi o generalizo- vanoj inkoordinaciji. Najteži oblik inkoordinacije je kad postoji mnoštvo emisionih centara, uterus je u hipertonusu, a na tokogramu se vidi niz sit­nih zubaca, od kojih svaki odgovara kontrakciji izolovanog dela muskulature. Tada se radi o fibri- laciji uterusa. U slučaju lokalizovane inkoordi­nacije porođaj je produžen, ah je moguć, dok kod generalizovane inkoordinacije - fibrilacije uterusa porođaj uopšte ne napreduje.

Klinička slika

Postoje dva klinička oblika spazmodične dis­tocije. To su Šikeleov sindrom (Schickele) i distoci- ja konstrikcionog prstena, ih Demlenov sindrom (Demelin). Karakteristika svih tih stanja jeste da su kontrakcije bolne, iregularne, da je uterus je u blagom hipertonusu i da nema relaksacije između kontrakcija. Često dolazi do ranog prskanja vodenjaka, a porođaj kompletno zastane.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top