Alopurinol - Alopurinol antiurik (urikostatik)

Zaštićeno ime leka

Generičko ime leka

Alopurinol

 

alopurinol

ATC

DDD

Trudnoća

M04AA01

O, P 0,4 g

C

JKL

Oblik i pakovanje

Dojenje

1 16 8 089

tabl. 40 po 100 mg

Izbegavati

SASTAV

1 tableta sadrži 100 mg, odnosno 300 mg alopurinola DELOVANJE

Alopurinol inhibiše sintezu mokraćne kiseline, smanjuje njenu koncentraciju u mokraći i smanjuje opasnost od uratne kalkuloze u bubrezima. Mehanizam ovog dejstva je inhibicija enzima ksantin oksidaze, koji u jetri prevodi hipoksantin i ksantin u mokraćnu kiselinu. Posledica primene alopurinola je da se u mokraći od metabolita purina nalazi ne samo slabo rastvorljiva mokraćna kiselina, već i bolje rastvorljivi hipoksantin i ksantin. To smanjuje mogućnost stvaranja kristala urata i kalkuloze.

Sam alopurinol se u jetri brzo (t1/2 = 1-3 h) metaboliše u oksipurinol, koji je takođe inhibitor ksantin oksidaze, ali se sporije eliminiše iz organizma (t1/2 = 18-30h). Oksipurinol je pretežni nosilac terapijskog delovanja, i na njemu se zasniva primena doze za održavanje od 300 mg jednom dnevno.

INDIKACIJE

 
  •  Primarna hiperurikemija - hronični oblici gihta - kod bolesnika koji izlučuju više od 600 mg urata i imaju uričku nefropatiju, depozite urata u tkivima, uratnu kalkulozu ili hiperurikemiju koja se ne može kontrolisati urikozuricima.
  •  Sekundarna hiperurikemija - (policitemija vera, leukemije, limfomi, primena citostatika i radijacione terapije).
  •  Rekurentna kalkuloza od kalcijum oksalata u prisustvu hiperurikemije (kad opše mere nisu dovoljne).
  •  Retke enzimopatije - koje su praćene hiperprodukcijom urata.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

 

Odrasli bolesnici: blagi oblici 2-10 mg/ kg/ dan ili 100-200 mg/ dan; umereno teški oblici 300-600 mg/dan; teški i vrlo teški oblici 700-900 mg/dan.

Stariji bolesnici: najmanja doza koja daje potrebna sniženja koncentracije mokraćne kiseline.

Deca ispod 15 god.: 10-20 mg/ kg/ dan ili 100 - 400 mg/ dan.Deci se lek daje samo kod malignih bolesti i enzimopatija.

Giht: početna doza je 100 mg jedan put dnevno posle jela, pa se postepeno povećava tokom 1-3 nedelje za po 100 mg nedeljno do 300 mg/dan; kontroliše se urikemija koja treba da bude ispod 6 mg/ dl. Doza od 300 mg može se onda uzimati cela odjednom (uzeti 1 tbl. od 300 mg). Ako treba uzimati veće doze od 300 mg, onda se dnevna doza podeli na 2-3 pojedinačne.

Kod malignih bolesti: davanje alopurinola se počinje 1-2 dana pre primene citostatika.

Dnevna doza od 600 - 900 mg se podeli u 3 pojedinačne koje se daju 2-3 dana, pa se doza održavanja odredi prema postignutom efektu.

Kod bolesnika sa renalnom insuficijencijom, zavisno od stepena insuficijencije, preporučuje se smanjivanje doze ili produžavanje doznih intervala na veće od 24 sata:

  •  Kad je klirens kreatinina od 10-20 ml/min, dnevna doza može biti do 200 mg
  •  Kad je klirens kreatinina <10 ml/min, dnevna doza ne sme biti veća od 100 mg
  •  Kad je klirens kreatinina <3 ml/min, produžava se dozni interval i dnevna doza se daje na 48-72 sata uz praćenje nivoa mokraćne kiseline
  •  Kod bolesnika koji se dijalizuju 2-3 puta nedeljno, može se razmotriti davanje 300-400 mg alopurinola odmah posle dijalize, a između dijalize ne treba davati lek.

NEŽELJENA DEJSTVA

 

Alergijske reakcije: češće ospa, a rede teži oblici dermatitisa, groznica, artralgije i poremećaji krvne slike - razlog su za prekidanje terapije.

Ostala ozbiljna neželjena dejstva su oštećenje jetre, bubrega i perifernih nerava.

Gastrointestinalne tegobe: nauzeja, povraćanje ili dijareja mogu se izbeći ako se lek uzima posle obroka, i ne zahtevaju prekid terapije.

Akutni napad gihta u prvim mesecima terapije se retko javlja ako se ilečenje počne malom dozom od 100 mg/dan.

KONTRAINDIKACIJE

Alergija na alopurinol, trudnoća, dojenje, deca (osim kod hiperurikemije izazvane malignim bolestima ili citostatskom terapijom).

MERE OPREZA

Alopurinol ne treba davati kod asimptomatskih hiperurikemija.

Alopurinol se ne sme davati kad postoje simptomi i znaci akutnog |SI gihta.

Terapiju alopurinolom treba prekinuti čim se pojave znaci alergije.

Bolesnici treba da piju dovoljno vode da bi mokrili bar 2 I dnevno, a Q mokraća treba da bude neutralna ili alkalna.

Ampicilin i amoksicilin povećavaju broj bolesnika koji dobijaju ospu dok se leče alopurinolom.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Lek čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti, van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Označen na pakovanju

PAKOVANJA

Kutija sa 40 tableta po 100 mg Kutija sa 30 tableta po 300 mg

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - ZORKA-PHARMAA.D.-Šabac

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top