Previjanje dekubitalnih rana (kako se previja dekubit)

Stadijum dekubitalnih rana:

1. Crvenilo iznad zone pritiska.

2. Crvenilo, oteklina, induracija, stvaranje mehurića i ekskorijacije.

3. Ulkus sa vidljivim potkožnim tkivom.

4. Ulkus do mišićne fascije.

5. Kombinacija nekroze kože, masnog tkiva i mišića.

6. Uključene koštane strukture (periostitis, osteitis, osteomyelitis).

7. Kao kod 6. stadijuma uz komplikaciju septičkog artritisa, patoloških fraktura, luksacije, septikemije i mogućeg smrtnog ishoda

 

Osnovna odlika dekubitalnih rana je da su to hronicne rane koje zahtevaju dugotrajno lečenje a sam prsitup jlečenja je multidisciplinaran.

Lečenje može biti: konzervativno i hirurško

Konzervativno lečenje dekubitusa

*česta preraspodela pritiskana kritičnim područjima podmetanjem jastučića, primena zavoja na ugroženim mestima, upotreba specijalnih  antidekubitalnih dušeka i promenu položaja bolesnika svaka dva sata.

*osvakodnevnu higijenu tela, redovno menjanje posteljine  i briga o naborima na posteljini i rubljuredovna i pravilna ishrana, uz unos dovoljne količine belančevina, vitamina (posebno vitamina A i C), elemenata u transportu kiseonika (cink, gvožđe, bakar).

*stalna kontrola infekcije, redovnadezinfekcija rane antiseptikom, kao i opšte mere (redovnaupotreba lekova i antibiotika prema antibiogramu).

*primena različitih obloga i lokalnih lekova, elektromagnetna terapija,

UZ terapija, Vac terapija (lečenje negativnim pritiskom) itd.

Hirurško leĉenje sastoji se od: radikalnog odstranjenja odumrlog tkiva, oosteotomije, (uklanjanja upalno promenjenih delova kosti)ozatvaranja defekta lokalnim kožnim ili mišićnim režnjevima.

Prevencija: Sve dok postoji nekakav automatizam za menjanjem položaja tela kada se uoči prekid cirkulacije te  odumiranje  tkiva, nema opasnosti od dekubi tusa, ali se zato u slučaju ozlede leđne moždine gubi taj osećaj pa tada može doći do dekubitusa.Mesta na koja posebno treba paziti prilikom sedenja i ležanja jesu izbočeni delovi tela, kao što su sedaće kosti odnosno tuber, kukovi i pete.

Dekubitus se može sprečiti i zalečiti hranom bogatom koja se mora sastojati od kalcija, albumina i vitamina C.

Savremen obloge za lečenje rana i dekubat:

Na zalost ne postoji idelana obloga koja bi se mogla koristit svaki dan ili ona koja bi mogla da stoji više dana.

Ipak Osobine “idealnog” obloga(pokrova za rane) su:

•štiti ranu od povrede i isušivanja

•aktivan je u termoregulaciji i balansu vode

•poseduje biosintetičke kapacitete

•nije toksičan i ne izaziva alergijske reakcije

•poseduje imunološka svojstva(prezentacija antigena imunološkom sistemu)

•ne zahteva promenu

•komforan je i prilagodljiv rani

•ne ostavlja ožiljno tkivo po izlečenju rane(dobar funkcionalni i kozmetski efekat lečenja)

Uloga savremenih obloga u lečenju hroničnih rana

•obloge aktivno učestvuju u lokalnom tretmanu hron.rana

•pomažu zarastanje rane izmeĎu dva previjanja

•olakšavaju proces zarastanja uz simultano tretiranje svih negativnih(lokalnih i sistemskih) uticaja na zarastanje

•odstranjivanje suvišnog eksudata

•očuvanje vlažne mikroklime u rani kontrolisana  vlažnost rane (KVR)

•obezbediti difuziju kiseonika

•nepermeabilnost za mikroorganizme

•da ne ostavlja vlakna u rani

•bezbolna atraumatska zamena

•termalna izolacija rane

•jednostavnost korišćenja

•manji broj promena obloga(a to znači manji radni

•angažman i novčane uštede)

•komfor pacijenta

•vodootpornost

•hipoalergenost

•stvarajući vlažno i toplo okruženje smanjuje bol u rani

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

                                    

 

 

 

Go to top