Joga kao trening za poboljšanje fizičke spremnosti

Prvi pristup, joga kao metoda postizanja fizičke spremnosti, najpopularniji je I način na koji zapadnjaci upražnjavaju jogu. Preciznije, u pitanju je varijanta tra­dicionalne Hatha joge (više o Hatha jogi možete pročitati u poglavlju 2). Joga kao trening fizičke spremnosti orijentisana je na telo - njegovu savitljivost, elastič­nost i snagu. Na taj način se većina početnika susreće sa ovom velikom tradici­jom. Trening fizičke spremnosti svakako je koristan put ka upoznavanju joge, ali neki ljudi vremenom otkrivaju da Hatha joga uključuje i moralne i duhovne vežbe koje vode ka prosvetljenju. Od samog početka majstori joge su isticali pot­rebu za zdravim telom, ali su skretali pažnju ne samo na telo, već i na um i druge važne aspekte postojanja. 

Joga kao sport

Drugi pristup, joga kao sport, naročito je značajan u nekim latinoameričkim zemljama, ali je često kontroverzan. Njegovi sledbenici, od kojih su mnogi izvrsni sportisti, uspevaju da savršeno ovladaju stotinama izuzetno teških fizič­kih stavova, pokazujući svoje veštine i predivno telo na međunarnodnim tak­mičenjima. Ali ovaj novi sport koji se može posmatrati i kao oblik umetnosti, pobudio je brojne kritike među tradicionalnijim sledbenicima joge. Oni sma­traju da u jogi nema mesta nadmetanju. Ipak, ovaj atletski pristup mnogo je doprineo da se joga prihvati u određenim delovima sveta. Nećemo kritikovati ove dobronamerne učesnike takmičenja u jogi, sve dok ih ne vodi egoistična težnja za dokazivanjem. 

Joga kao terapija

Treći pristup, joga kao terapija, podrazumeva primenu tehnika joge za ozdra­vljenje ili uspostavljanje potpune fizičke i mentalne funkcionalnosti. Neki zapa­dnjački učitelji joge u poslednje vreme koriste tehnike joge u terapeutske svrhe. Iako je ideja o jogi kao terapiji veoma stara, tek skoro je definisana kao poseban princip. Joga terapija je, zapravo, potpuno nova disciplina koja od učitelja zah- teva daleko napredniju fizičku obučenost i veštinu nego obična joga. Uopšte uzevši, joga je namenjena osobama bez fizičkih nedostataka ili oboljenja koja zahtevaju izlečenje ili posebnu pažnju. Joga terapija, s druge strane, okrenuta je osobama s posebnim potrebama. Na primer, joga terapija može vam pomoći da se izlečite od određenih oboljenja kakva su bolovi u leđima, astma, reumatizam i mnoga druga. U poglavlju 21 navodimo nekoliko osnovnih tehnika joge za bolove u leđima, čestom problemu u zapadnjačkom društvu.

Uvidevši mogućnosti joga terapije, neka osiguravajuća društva sada su je uvrstila u svoje programe alternativnih terapija. Nema sumnje da će i ostala sle­diti njihov primer. U dodatku je navedena adresa Međunarodnog udruženja joga terapeuta.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

Go to top