Joga kao trening za poboljšanje fizičke spremnosti

Prvi pristup, joga kao metoda postizanja fizičke spremnosti, najpopularniji je I način na koji zapadnjaci upražnjavaju jogu. Preciznije, u pitanju je varijanta tra­dicionalne Hatha joge (više o Hatha jogi možete pročitati u poglavlju 2). Joga kao trening fizičke spremnosti orijentisana je na telo - njegovu savitljivost, elastič­nost i snagu. Na taj način se većina početnika susreće sa ovom velikom tradici­jom. Trening fizičke spremnosti svakako je koristan put ka upoznavanju joge, ali neki ljudi vremenom otkrivaju da Hatha joga uključuje i moralne i duhovne vežbe koje vode ka prosvetljenju. Od samog početka majstori joge su isticali pot­rebu za zdravim telom, ali su skretali pažnju ne samo na telo, već i na um i druge važne aspekte postojanja. 

Joga kao sport

Drugi pristup, joga kao sport, naročito je značajan u nekim latinoameričkim zemljama, ali je često kontroverzan. Njegovi sledbenici, od kojih su mnogi izvrsni sportisti, uspevaju da savršeno ovladaju stotinama izuzetno teških fizič­kih stavova, pokazujući svoje veštine i predivno telo na međunarnodnim tak­mičenjima. Ali ovaj novi sport koji se može posmatrati i kao oblik umetnosti, pobudio je brojne kritike među tradicionalnijim sledbenicima joge. Oni sma­traju da u jogi nema mesta nadmetanju. Ipak, ovaj atletski pristup mnogo je doprineo da se joga prihvati u određenim delovima sveta. Nećemo kritikovati ove dobronamerne učesnike takmičenja u jogi, sve dok ih ne vodi egoistična težnja za dokazivanjem. 

Joga kao terapija

Treći pristup, joga kao terapija, podrazumeva primenu tehnika joge za ozdra­vljenje ili uspostavljanje potpune fizičke i mentalne funkcionalnosti. Neki zapa­dnjački učitelji joge u poslednje vreme koriste tehnike joge u terapeutske svrhe. Iako je ideja o jogi kao terapiji veoma stara, tek skoro je definisana kao poseban princip. Joga terapija je, zapravo, potpuno nova disciplina koja od učitelja zah- teva daleko napredniju fizičku obučenost i veštinu nego obična joga. Uopšte uzevši, joga je namenjena osobama bez fizičkih nedostataka ili oboljenja koja zahtevaju izlečenje ili posebnu pažnju. Joga terapija, s druge strane, okrenuta je osobama s posebnim potrebama. Na primer, joga terapija može vam pomoći da se izlečite od određenih oboljenja kakva su bolovi u leđima, astma, reumatizam i mnoga druga. U poglavlju 21 navodimo nekoliko osnovnih tehnika joge za bolove u leđima, čestom problemu u zapadnjačkom društvu.

Uvidevši mogućnosti joga terapije, neka osiguravajuća društva sada su je uvrstila u svoje programe alternativnih terapija. Nema sumnje da će i ostala sle­diti njihov primer. U dodatku je navedena adresa Međunarodnog udruženja joga terapeuta.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

 

lanac apoteka filly farm 

 

  

 

  

lekarski pregled za vozacku

Go to top