Joga kao duhovna disciplina

 
 

Joga kao stil života podrazumeva zdravo, potpuno, funkcionalno i humano življenje. Peti pristup, joga kao duhovna disciplina, posvećen je dostizanju svega toga i tradicionalnog ideala prosvetljenja - drugim rečima, otkrivanju vaše duhovne prirode. (0 putu do prosvetljenja govorimo u poglavlju 20.)

Reč duhovno se u poslednje vreme često zloupotrebljava - zato je neophodno da objasnimo s kakvim značenjem je ovde koristimo. Duhovno se odnosi na duh - vašu pravu prirodu. U jogi je zovemo atman ili puruša.

Prema filozofiji joge, duh je jedan i isti za svakog. Nema oblik, besmrtan je, nadsvestan i nezamislivo blažen. Transcendentan je jer postoji van ograniče­nog tela i uma. Duh otkrivate u trenutku prosvetljenja.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

 

lanac apoteka filly farm 

 

  

 

  

lekarski pregled za vozacku

Go to top