JOga i welness, sve o jogi

Joga kao stil života

Četvrti pristup, joga kao stil života, najpotpuniji je. Upražnjavanje joge par puta nedeljno po sat vremena izvesno je bolje nego život bez joge. Joga je nemerljivo korisna čak i samo kao trening fizičke spremnosti. Ali prave mogućnosti joge možete otkriti samo ako je usvojite kao stil života. To znači živeti jogu; upražnja- vati je svakodnevno, kroz fizičke vežbe ili meditaciju. Iznad svega, to podrazu- meva primenu mudrosti joge u svakodnevnom životu i razumno, potpuno svesno življenje. Joga vas može detaljno uputiti u to kako i zašto treba da jedete, kako da spavate, radite, kako da se odnosite prema drugima itd. Ona nudi potpun sistem svesnog i pametnog življenja.

Ne morate biti majstor joge da biste je usvojili kao način življenja. Možete početi i danas. Dovoljno je da unesete nekoliko jednostavnih izmena u svoj dnevni raspored i čvrsto se držite zacrtanog cilja. Kad se osetite spremnim, uvedite dalje pozitivne promene - korak po korak.

Joga kao duhovna disciplina

 
 

Joga kao stil života podrazumeva zdravo, potpuno, funkcionalno i humano življenje. Peti pristup, joga kao duhovna disciplina, posvećen je dostizanju svega toga i tradicionalnog ideala prosvetljenja - drugim rečima, otkrivanju vaše duhovne prirode. (0 putu do prosvetljenja govorimo u poglavlju 20.)

Reč duhovno se u poslednje vreme često zloupotrebljava - zato je neophodno da objasnimo s kakvim značenjem je ovde koristimo. Duhovno se odnosi na duh - vašu pravu prirodu. U jogi je zovemo atman ili puruša.

Prema filozofiji joge, duh je jedan i isti za svakog. Nema oblik, besmrtan je, nadsvestan i nezamislivo blažen. Transcendentan je jer postoji van ograniče­nog tela i uma. Duh otkrivate u trenutku prosvetljenja.

Joga kao trening za poboljšanje fizičke spremnosti

Prvi pristup, joga kao metoda postizanja fizičke spremnosti, najpopularniji je I način na koji zapadnjaci upražnjavaju jogu. Preciznije, u pitanju je varijanta tra­dicionalne Hatha joge (više o Hatha jogi možete pročitati u poglavlju 2). Joga kao trening fizičke spremnosti orijentisana je na telo - njegovu savitljivost, elastič­nost i snagu. Na taj način se većina početnika susreće sa ovom velikom tradici­jom. Trening fizičke spremnosti svakako je koristan put ka upoznavanju joge, ali neki ljudi vremenom otkrivaju da Hatha joga uključuje i moralne i duhovne vežbe koje vode ka prosvetljenju. Od samog početka majstori joge su isticali pot­rebu za zdravim telom, ali su skretali pažnju ne samo na telo, već i na um i druge važne aspekte postojanja. 

Joga kao sport

Drugi pristup, joga kao sport, naročito je značajan u nekim latinoameričkim zemljama, ali je često kontroverzan. Njegovi sledbenici, od kojih su mnogi izvrsni sportisti, uspevaju da savršeno ovladaju stotinama izuzetno teških fizič­kih stavova, pokazujući svoje veštine i predivno telo na međunarnodnim tak­mičenjima. Ali ovaj novi sport koji se može posmatrati i kao oblik umetnosti, pobudio je brojne kritike među tradicionalnijim sledbenicima joge. Oni sma­traju da u jogi nema mesta nadmetanju. Ipak, ovaj atletski pristup mnogo je doprineo da se joga prihvati u određenim delovima sveta. Nećemo kritikovati ove dobronamerne učesnike takmičenja u jogi, sve dok ih ne vodi egoistična težnja za dokazivanjem. 

Opširnije: Joga kao trening za poboljšanje fizičke spremnosti

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

Go to top