Pilokarpin  - Miokarpin®

 
 

SASTAV

1 ml rastvora sadrži 10 mg, odnosno 20 mg pilokarpin hidrohlorida i 0,1 mg benzalkolijum hlorida 1 kap rastvora sadrži 0,5 ili 1 mg pilokarpin hidrohlorida

DELOVANJE

Pilokarpin je agonist muskarinskih receptora u sfinkteru pupile | i cilijarnom mišiću. Kontrakcijom ova dva mišića nastaje mioza, labavost zonula Zini i ispupčenost sočiva. Usled mioze pomera se koren dužice i vrh cilijarnog tela usled kontrakcije, otvara se i iridokornealni ugao i oslobađa Šlemov kanal. Usled kontrakcije cilijarnog mišića zatežu se i trabekule, pri čemu se šire trabekularni otvori. Oba mehanizma popravljaju oticanje očne vodice iz prednje komore i snižavaju intraokularni pritisak.

Mioza počinje za 10-30 min. po ukapavanju Miokarpin® kapi, traje 4-8 sati, a maksimalno sniženje intraokularnog pritiska nastaje posle 2-4 sata. Resorpcija pilokarpina kroz rožnjaču i konjunktivu je dobra i brza, lek se reverzibilno vezuje za proteine u očnoj vodici i pigment dužice, zbog čega su koncentracije Miokarpin® u očnoj vodici niže i kod osoba sa tamnom dužicom.

INDIKACIJE

 
  •  Glaucoma Simplex
  •  Glaucoma angulare
  •  Neki oblici sekundarnog glaukoma
  •  Pre i postoperativno pri oftalmološkim zahvatima: za otvaranje ugla očne komore i za izazivanje mioze
  •  Za sužavanje ženice posle upotrebe midrijatika i cikloplegika.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Koncentraciju rastvora i frekvenciju ukapavanja određuje oftalmolog. Kod hroničnih stanja najčešće se ukapava 1-2 kapi 1% ili 2 % Miokarpin®, 3-4 puta dnevno. Ako se ukapavaju dve vrste kapi, između ukapavanja treba da prođe 5 minuta.

NEŽELJENA DEJSTVA

Lokalno: miopija, nemogućnost adaptacije oka na tamu, bol u oku na početku tečenja usled cilijamog spazma, suzenje i vrlo retko alergijski konjunktivitis i kontaktni dermatitis kapka. Sistemska: simptomi sistemske toksičnosti su izuzetno retki i povezani sa prevelikom dozom hipersalivacija, rinoreja, povraćanje, dijareje, znojenje, hipotenzija, bradikardija, bronhospazam, poja­čana bronhijalna sekrecija, ataksija, konvulzije i koma. Kod pojave o    navedenih simptoma pored sprovođenja opštih mera daje se 0,5-2 mg atropina s.c. ili sporo i.v.

KONTRAINDIKACIJE

Neovaskulami glaukom, maligni glaukom (cilijami blok), glaukom kod prednjih uveitisa i alergija na pilokarpin.

MERE OPREZA

Pilokarpin se oprezno daje mlađim osobama sa miopijom zbog opasnosti od ablacije retine, za vreme trudnoće i laktacije zbog mogućnosti sistemskih efekata. Posle svake upotrebe bočica se zatvara, ne dodiruje se vrh, čuva na hladnom, tamnom mestu i van domašaja dece.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti.

Čuvati van domašaja dece.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

 

ROK UPOTREBE

Lek se ne sme upotrebiti posle datuma označenog na pakovanju. Posle otvaranja bočice, kapi se mogu koristiti do 28 dana.

PAKOVANJE

Bočice od 10 ml sa 1% i 2% rastvorom

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top