Bronchicum® pastile, 100 mg, komprimovana lozenga - tablete protiv kašlja, za kašalj

SANOFI

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno jeda pažljivo koristite Jek Bronchicum pastile, da bistre sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovd pročitate.

- Ako imafte dodatnih pitanja, Obratite še farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti svofn lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom u putstvu, moli mo Vas da o tome obavestite svog lekara.

U ovom u putstvu pročitaćete: 

  1.  Šta je lek Bronchicum pastile i čemu je namenjen
  2.  Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Broncbicum
  3.  Moguća neželjena-dejstva
  4.  Kako čuvati lek Bronchicum pastile
  5.  Dodatne informacije
  6.  ŠTA JE LEK BRONCHICUM PASTILE I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Bronchicum koniprimovane lozenge je tradicionalni biljni lek kpji pomažć izbacivanje sluzi kod kašlja koji je povezan sa prehladom.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONCHICUM PASTILE Lek Brončhićiim pastile ne smete koristiti:

Lek ne smete uzimati ako ste preosetljivi {alergični) na timijan, druge usnatice (biljke iz familije Lamiacéaé) ili neki drugi sastojak leka

Lek se ne sme koristiti kod dece sa istorijom akutnog stenoznog laringo-traheitisa (upala ždrela i dušnika sa suženjem). Lek ne smeju uzimati pacijenati sa astmom.

Kada uzimate lek Bronchicum pastile, posebno vodite računa:

Nema dovoljno ¡nformácijá o primani tímja’na kod dece ispod 3 godine starosti. Zbog toga pvaj lek ne treba primenjivati kod dece mlađe od 12 godina.

U slučaju da tegobe traju duže od nedelju dana, kao i u slučaju pojave dispneje (otežanog disanja),.povišene ' telesne temperature ili gnojnog ili krvavog ispljuvka treba odmah konsultovati lekara ili farmaceuta.

Primena drugih lekova

Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek.

Uzimanje leka Bronchicum pastile sá hranom ili pićima nema posebnih napomena.

Primena leka Bronchicum pastile u periodu trudnoće i dojenja Bezbednost primene timijana tokom trudnoće i dojenja nije potvrđena.

U nedostatku dovoljno informacija, upotreba Bronchicum pastila tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje. Uticaj leka Bronchicum pastile na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama,

Nije ispitivan uticaj timijana na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Bronchicum pastile Lek sadrži saharozu.

Lek ne smejü uzimati, pacijenti sa retkim .naslednom poremećajima intolerancije na fruktozu, malapsorpcije ; glukoze-galaktoze ili deficijencije saharaze-izomaltaze.

  1.  KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONCHICUM PASTILE

Bronchicum pastile uzimajte uvek tačno prema uputstvu iz ovog teksta. Ako imate bilo kakve nedoumice posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lek je namenjen za odrasle i decu starija od 12 godina

Ukoliko nije drugačije propisano, primenjuje se sledeće pravilo za doziranje.

Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i stariji pacijenti:

2 komprimovane lozenge 5 puta dnevno.

Upotreba leka kod dece mlađe od 12 godina se ne preporučuje.

Trajanje primene

Ako simptomi PPtrau.duže od jedne nedelje tokom primene leka, potrebno, je konsultovatj lekara ili farmaceuta.

Rustici da se pastila rastopi u ustima. Doze treba rasporediti tokom dana tako da se uzimaju u što je moguće pravilnijim intervalima.

Ukoliko mislite da lek Bronchicum pastile suviše slabo ili jako deluju na vaš organizam, 'obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Bronchicum pastile nego što je trebalo

Ukoliko uzmete više Bronchicum pastila nego što bi trebalo, simptomi opisani u poglavlju Neželjena dejstva mogu biti pojačani. U tom slučaju obavestite svog lekara. On će odlučiti ukoliko je potrebno preduzeti određene mere.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchicum pastile

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, nemojte uzimati dve doze, nastavite sa uzimanjem leka kao što je uobičajeno.

Ako imate još neka pitanja u vezi upotrebe leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bronchicum pastile

Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne'očekuju se nikakvi negativniefekti. U svakom slučaju, preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima i po potrebi konsultujete sa Vašim lekarom.

  1.  MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Pri primeni leka Bronchicum pastile evidentirana su sledeća neželjena dejstva: reakcije preosetljivosti (npr. dispneja (otežano disanje), osip po koži, koprivnjača (egzanteni urtikarija), kao i otok lica, lisana i grla (Quincke edem), anafilaktički šok) ili stomačne tegobe (gitevi, mučnina, povraćanje, dijareja). Učestalost njihovog ispoljavanja nije poznata.

Ukoliko iskusite bilo koju od opisanih tegoba naročito otok lica ili usne duplje i/ili dušnika, prekinite sa upotrebom leka i obratite se bez odlaganja lekaru koji će <xflučitTkoliko je stânje ozbiljno i preduzeti određene mere.

Prekinite sa uzimanjem leka Bronchicum pastile kada primetite bilo koji znak preosetljivosti.

Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili uočite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  1.  KAKO ČUVATI LEK BRONCHICUM PASTILE Čuvati van domašaja dece!

Rok upotrebe 2 godine.

tek nemojte upotrebljavati posie isteka roka upotrebe,'odštampanog na kartonskoj kutiji i blisteru.

Rok upotrebe odnosi se na posledhji dan navedenog mteseca.

Čuvanje

Čuvki na temperaturi do 25°C

  1.  DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Bronchicum pastile

Aktivna sastojak je timiian (Thymus vulgaris), tečni ekstrakt herbe Jedna komprimovana lozenga sadrži:

100 mg tečnog ekstrakta timijana - Thymi extiactym ftuidum (1:2-2,5); -

ekstrakciono sredstvo: amonijak 10% (m/m), glicerol 85%, etanol 90% (V/V), voda (1:2X):70:109).

Ostali sastojci: stearinska kiselina; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; saharoza; mentol; akacija; povidon;cineol.

Informacija za dijabetičare:

Jedna komprimovana lozenga odgovarah,07 BU (jedinica belog hleba).

Opšta napomena:

Zbog prirodnog porekla sastojaka može doći do promene izgleda površine komprimovane lozenge. To ne utiče na kvalitet proizvoda.

Kako izgleda lek Bronchicum pastile i sadržaj pakovanja

Okrugle, blago bikonveksne, mat, krem boje, mestimično išarane mrljama.

Kutija sa 20 komprimcivahih lozengi (2 puta po 10 komada) u rieprovidndm belom blisteru sa Alu-folijom. Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o., Španskih boraca 3/VI, 11Q70 Beograd, Srbija Proizvođač:

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln - Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar 2012 Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-0754-12-001 od 09.10.2012.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top