Neinvazivni prenatalni test (NIPT) u ranoj trudnoći

Pomoću jednostavnog testa krvi trudnice sada o svojoj bebi mogu saznati više nego ikada ranije. Saznajte više o testu koji genetički skrining čini još pouzdanijim.

U svetu i kod nas sve je veći broj trudnica starosti preko 35 godina i onih koje su u drugom stanju ostale pomoću veštačke oplodnje, čime se povećava rizik za prisustvo određenih sindroma kod ploda. To međutim ne treba da zvuči zabrinjavajuće. Napredna tehnologija u prenatalnoj medicini je sve prisutnija i u Srbiji. Naime, sve je češća upotreba neinvazivnog prenatalnog testa, pomoću kog se na veoma lak način i sa velikom sigurnošću mogu utvrditi određene anomalije kod ploda.

Harmony test poseduje visoku stopu tačnosti(preko 99%). Naime, rezultat Harmony testa trudnici i lekaru može pomoći u odluci oko narednih koraka praćenja trudnoće, ili eventualne potrebe za invazivnom dijagnostikom – recimo, da li uraditi amniocentezu ili ne – koja pritom nosi rizik od pobačaja.

Harmony Test

Visoko senzitivan, neinvazivan test za utvrđivanje hromozomskih abnormalnosti kod ploda.

Harmony Test trenutno u Srbiji predstavlja najnapredniji prenatalni skrining test na hromozomske poremećaje kod fetusa. Odlikuju ga visoka stopa pouzdanosti i brojne kliničke studije koje potvrđuju njegovu tačnost.

Nijedna druga NIPT metoda u kliničkim studijama nije bila ispitivana tako detaljno kao metoda Harmony Testa. Naime, u najvećoj kliničkoj studiji koja je do danas sprovedena za ovakvu vrstu prenatalnog testiranja i koja je obuhvatila 18.955 trudnoća sa normalnim rizikom – NEXT studiji, Harmony Test je pokazao senzitivnost od 100% za Daunov sindrom.

Kako funkcioniše prenatalni test?

Harmony Test se može uraditi od navršene 10. nedelje trudnoće (10+0) i za razliku od invazivnih metoda sa sobom ne nosi rizik od pobačaja.

Majčina krv sadrži kako njene genetičke informacije, tako i informacije o genetičkom materijalu deteta, čak u veoma ranoj fazi trudnoće. Tokom cele trudnoće fragmenti bebine DNK, koji potiču od placente, cirkulišu u krvi majke, a nestaju iz nje oko dva sata nakon porođaja. Iz takozvane „slobodno-cirkulišuće fetalne DNK“ sada se može ispitati prisustvo hromozomskih poremećaja kod ploda (npr. trizomije) pomoću analize običnog uzorka krvi majke.

Neinvazivni prenatalni test predstavlja skrining test za pouzdano utvrđivanje fetalnih trizomija hromozoma 21, 18 i 13 pomoću jednostavnog uzorka krvi majke. Test, takođe, može utvrditi i određene poremećaje u broju polnih hromozoma X/Y, kao i pol fetusa.

Kod zdravih fetusa genetičke informacije se čuvaju u 23 para hromozoma. Pod trizomijom se smatra hromozomski poremećaj kod kog se umesto para nalaze tri pojedinačna hromozoma.

Šta ispituje Harmony Test?

Najčešće fetalne trizomije(99% svih anomalija):

  • Trizomija hromozoma 21 (Daunov sindrom)
  • Trizomija hromozoma 18 (Edvardsov sindrom)
  • Trizomija hromozoma 13 (Patau sindrom)

Polne aneuploidije:

  • XXX (trizomija hromozoma X),
  • XYY (Džejkobsov sindrom),
  • XXYY, XXY (Klinefelterov sindrom) i
  • monozomije hromozoma X (Ulrih-Tarnerov sindrom)

Harmony Test može utvrditi i pol ploda.

Brzo dobijanje rezultata

Jedini test u svetu koji koristi mikroarej tehnologiju

Trudnicama i njihovoj porodici čekanje na rezultat prenatalnog testa često može biti veoma psihički opterećujuće.

Sa Harmony Testom vreme obrade uzorka krvi majke smanjeno je na samo tri radna dana - od prijema uzoraka do izdavanja rezultata. Ovo je omogućeno upotrebom jedinstvene mikroarej tehnologije, koja zamenjuje sekvenciranje koje dugo traje. Mikroarej tehnologija je takođe naprednija od sekvenciranja i u pogledu tačnosti.

Negativan (normalan) rezultat testa

Harmony Test utvrđuje rizik od trizomija hromozoma 21, 18 i 13, i po zahtevu, rizik od brojčanih promena polnih hromozoma X i Y. U slučaju negativnog rezultata testa bez patoloških nalaza sa ultrazvuka, prisustvo ispitivanih poremećaja se kod Vaše bebe može isključiti sa visokim stepenom tačnosti.

Pozitivan (abnormalan) rezultat testa

Ukoliko Harmony Test pokaže pozitivan (abnormalan) rezultat, postoji velika verovatnoća da je kod ploda prisutan jedan od ispitivanih hromozomskih poremećaja. Pozitivan (abnormalan) nalaz uvek mora biti potvrđen drugom dijagnostičkom metodom, invazivnom metodom (biopsija horionskih čupica ili amniocenteza).

Najveća prednost neinvazivnog prenatalnog ispitivanja je to što se sa njegovim korišćenjem u Evropi, a i svetu znatno smanjila upotreba invazivnih metoda u prenatalnoj dijagnostici, čime je u mnogim slučajevima izbegnut rizik od pobačaja. Procenjuje se da će u budućnosti ovaj test postati sastavni deo prenatalnog skriniga u ranim fazama trudnoće.

Ovlašćeni zastupnik Harmony Testa za Srbiju je Bio Save Lab u saradnji sa predstavničkom laboratorijom u Nemačkoj - Cenata GmbH, Tibingen.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top