Lorazepam - anksiolitik (benzodiazepin)

Lorazepam

 

lorazepam

ATC

DDD

Trudnoća

N05BA06

! 0 0,0025 g

D

JKL

Oblik i pakovanje

Dojenje

1 07 1 710

tabl. 30 po 1 mg

Izbegavati

1 07 1 711

tabl. 20 po 2,5 mg

 

 

SASTAV

1 tableta sadrži 1 mg, odnosno 2,5 mg lorazepama DEJSTVO

 
 

Lorazepam je benzodiazepinski derivat koji, poput ostalih benzodiazepina, u centralnom nervnom sistemu olakšava delovanje glavnog inhibitornog transmitera, gama aminobuterne kiseline. Već u malim dozama izaziva popuštanje psihičke napetosti, stabilizuje vegetativni nervni sistem i povoljno utiče na najrazličitije psihosomatske reakcije. Pri tome je naročito očigledan njegov anksiolitički efekt. Pošto isključuje emocionalne faktore, pre svega je delotvoran pri uklanjanju emocionalno i psihički uslovljenih oboljenja. Budući da deluje već u malim dozama, uglavnom nema ozbiljnijih neželjenih efekat

INDIKACIJE

 

Lorazepam tablete koriste se za kratkotrajnu terapiju primarnih i sekundarnih stanja psihičke napetosti praćenih strahom i u lečenju insomnije (nesanice). Daje se i u premedikaciji, pre hirurških ili obimnijih stomatoloških intervencija.

 

Injekcije lorazepama koriste se u terapiji akutnih anksioznih stanja, za kontrolu i prekid epileptičnog statusa, kao premedikacija u pripremi bolesnika za hirurške intervencije i kao dodatni lek u antiemetičkim koktelima za bolesnike na hemioterapiji

DOZIRANJE I NAČIN PRIPREME

Lorazepam je moguće davati peroralno, intramuskulamo i intravenski. Među parenteralnim putevima pogodniji je intravenski.Lorazepam tableteUobičajena peroralna doza u terapiji anksioznih oboljenja iznosi 2 do 6 mg, ali ukupne dnevne doze mogu dostići i 10 mg. Dnevna doza deli se u 2-3 pojedinačne, od kojih večernja doza treba da bude najveća. U tečenju insomnije, jednokratno, pred spavanje, daje se 1 do 4 mg lorazepama. U preoperativnoj pripremi daje se 2-3 mg lorazepama veče pred intervenciju, a ako je neophodno, naredno jutro daje se još jedna, nešto niža doza. Alternativni pristup je da se 2-4 mg aplikuje peroralno 1 do 2 časa pre hirurške intervencije.

U stomatološkoj premedikaciji, lorazepam se daje u dozi 1-2,5 mg, 90-120 minuta pre intervencije.

U lečenju starih i iscrpljenih osoba, ukupnu dnevnu dozu lorazepama treba smanjiti približno Za oko 50 %.

Deca starosti 5 do 13 godina, u preoperativnoj hirurškoj pripremi, a u zavisnosti od telesne mase, dobijaju 60 minuta pre operacije 0,5-2,5 mg lorazepama (50 pg/kg)

NEŽELJENA DEJSTVA

U izuzetnim slučajevima, u početku lečenja ili pri velikim dozama javljaju se blagi umor, pospanost, nezainteresovanost i vrtoglavica, koji prolaze tokom lečenja ili posle smanjivanja doze. Izuzetno se javlja suvoća usta, mišićna slabost i ataksija. Ove pojave mogu da se izbegnu individualnim prilagođavanjem doze.

 

Vrlo retko opisuje se paradoksalno reagovanje na lorazepam, koji i se manlfestuje uznemirenošću, agitacijom, mentalnom konfuzijom i smetnjama vida.

Nagli prekid dugotrajne terapije lorazepamom može biti praćen konvulzijama, koje je moguće uspešno kupirati fenobarbitonom ili intravenskim diazepamom.

KONTRAINDIKACIJE

Lorazepam ne treba primenjivati u osoba preosetljivih na lekove iz grupe benzodiazepina ili na konstituense koji se koriste za formu- lisanje njegovih farmaceutskih oblika, u bolesnika sa insuficijencijom plućne funkcije i u osoba sa glaukomom ili miastenijom gravis.

UPOZORENJA I NAPOMENE

Lorazepam, kao monoterapiju, ne treba davati bolesnicima sa primarnom depresijom ili; akutnom psihozom.

 

Terapijska primena lorazepama u bolesnika sa kompromltovanom bubrežnom ili; hepatičnom funkcijom mora biti obazriva, započeta malim dozama, uz stalno praćenje terapijskog efekta.

Ne preporučuje se davanje lorazepama deci mlađim od 12 godina starosti.

Osobe koje se leče lorazepamom imaju smanjenu toleranciju na alkohol i druge depresore CNS.

Trudnoća i dojenje

Davanje lorazepama u trudnoći i tokom dojenja nije kontraindlkovano, ali lek treba koristiti samo ako za to postoji apsolutno terapijsko opravdanje. Ne treba ga primenjivati u prvom trimestru trudnoće,
dok primena leka sa ciljem sedacije pred porođaj može iziskivati potrebu za oksigenacijom novorođenčeta.

Uticaj na sposobnost upravljanja motronlm vozilima I mašinama Kao i kod drugih lekova sa delovanjem na CNS, tokom tečenja lorazepamom dolazi do umanjenja psihofizičkih sposobnosti. Lekar i farmaceut dužni su da upozore bolesnika da za vreme uzimanja leka izbegava upravljanje motornim vozilom ili rukovanje mašinama.

 

NAČIN ČUVANJA

Tablete Lorazepam treba čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti, na sobnoj temperaturi i van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju leka

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

PAKOVANJA

30 tableta po 1 mg 20 tableta po 2,5 mg

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - ZORKA-PHARMAA.D.-Šabac

Diazepam

Diazepam

anksiolitik

 

 

Zaštićeno ime leka Diazepam

Generičko ime leka diazepam

ATC

DDD

Trudnoća

N05BA01

o 0,01 g

D

JKL

Oblik i pakovanje

Dojenje

1071700

1071701

1071702

tablete 30 po 2 mg tablete 30 po 5 mg tablete 30 po 10 mg

Izbegavati

SASTAV

 

 

1 tableta sadrži 2 mg, odnosno 5 mg, odnosno 10 mg diazepama

DELOVANJE

Diazepam je benzodiazepinski anksiolitik, širokog spektra delovanja. Efikasno otklanja anksioznost i napetost, reguliše autonomne  funkcije, deluje hipnosedativno, miorelaksantno i antikonvulzivno.

U kliničkoj        praksi najvažnije dejstvo diazepama je anksiolitičko.

Sedativne efekte postiže smanjenjem reaktivnosti CNS-a na stimulaciju. Hipnotičko delovanje diazepama omogućava lako   i brzo uvođenje u san, koji je veoma sličan prirodnom, a pri tom ne deluje depresivno na vitalne funkcije. Miorelaksantno dejstvo 1/1 -  diazepam je posledica direktnog delovanja na funkciju mišića, tj. na interneuronsku transmisiju u mišićnom sistemu.  Vezivanje diazepama za GABA modulin povećava vezivanje GABA za receptore i stimuliše inhibitorsku aktivnost GABA sistema. Diazepam smanjuje i otklanja stres i stimulacije koje povećavaju noradrenergičku i serotonergičku aktivnost, a potencira inhibitornu aktivnost gama aminobuteme kiseline (GABA) i drugih inhibitomih neurotransmitera. Do relaksacije skeletne muskulature diazepam prvenstveno dovodi inhibicijom spinalnih monosinaptičkih i polisinaptičkih aferentnih puteva ili blokiranjem ekscitatome sinaptičke transmisije.

FARMAKOKINETIKA

Diazepam se dobro resorbuje posle oralne primene. Maksimalnu koncentraciju u plazmi dostiže za 1/2-2 sata. Metaboliše se u jetri procesom mikrozomne oksidacije u veći broj aktivnih metabolita. Kod višestrukih doza javlja se značajna kumulacija diazepama i aktivnih metabolita. Diazepam je najliposolubilniji od svih benzodiazepina i veoma brzo se distribuira u tkiva, pa od svih benzodiazepina ima najbrže delovanje. Diazepam prolazi placentu. Luči se mlekom dojilja. Eliminiše se putem urina. Poluvreme eliminacije je 26-96 sati.

INDIKACIJE

  •  Anksiozna stanja-endogena opšta anksioznost ili usled socijalnih konflikata
  •  Nesanica udružena sa anksioznošću
  •  Apstinencijalni sindrom kod bolesti zavisnosti
  •  Premedikacija u dijagnostičkim i terapijskim intervencijama.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Doziranje diazepama je individualno i zavisi od težine simptoma, životne starosti i stanja bolesnika. Istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika nije dozvoljena!

Odrasli

Anksioznost: 2-4x2 mg, po potrebi povećavati do15-40 mg dnevno podeljeno u 2-4 pojedinačne doze, maksimalno 60 mg dnevno (starije ili retardirane osobe dobijaju polovinu doze za odrasle) Nesanica udružena sa anksioznošću: 5-15 mg uveče pre spavanja Simptomi apstinencije kod alkoholičara: 3-4 x 10 mg prvog dana, a od drugog dana 3-4 x 5 mg

Premedikacija: 5 mg uveče, pre intervencije ili 5 mg na 2 sata pre manjih hirurških ili stomatoloških intervencija

NEŽELJENA DEJSTVA

Umor, pospanost i vrtoglavica, retko konfuzija, depresija, ataksija, tro­mboflebitis kao posledica ekstravazacije. Moguće su paradoksalne reakcije u vidu razdražljivosti, pojačane anksioznosti i agresivnog ponašanja, naročito kod dece i starijih (u tim slučajevima prekinuti terapiju). Posle dugotrajne primene može se razviti tolerancija i zavisnost. Zabeleženi su slučajevi hipotenzije, poremećaja motorne koordinacije. Smanjenjem doze ova neželjena dejstva nestaju.

KONTRAINDIKACIJE

Alergija na diazepam i druge benzodiazepine, glaukom otvorenog ugla, depresija disanja, miastenija gravis. Parenteralna primena diazepama je kontraindikovana kod bolesnika u stanju šoka, u komi, alkoholnoj intoksikaciji i koji su u stanjima sa depresijom vitalnih funkcija.

MERE OPREZA

 

Kod starijih I iznurenih bolesnika diazepam treba primenjivati u manjim dozama i veoma oprezno, jer mogu da reaguju nesrazmemo. Oprez je potreban i kod trudnica zbog rizika od kongenitalnih anomalija, zatim kod bolesnika sa cerebralnim organskim i neuromuskulamim oštećenjima, oštećenjima jetre, bubrega, respiratornog sistema, kao i kod mentalno retardiranih osoba. Nije dozvoljena istovremena upotreba alkohola, jer diazepam smanjuje toleranciju na alkohol. Oralni oblici diazepama imaju moguć, a parenteralni snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti, pa na te efekte treba upozoriti bolesnika.

INTERAKCIJE

Antacidi................. odloženo, ali ne i smanjeno dejstvo diazepama

Alkohol, CNS depresivi adicija depresivnog dejstva (koma, depresija disanja)

Cimetidin, disulfiram, estrogeni i oralni kontraceptivi, eritromicin,

izoniazid................ povišenje koncentracije diazepama u plazmi

Teofilin.................. antagonizovanje sedativnih efekata diazepama

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Diazepam injekcije se mogu upotrebljavati u zdravstvenim ustanovama.

NAČIN ČUVANJA

Diazepam se čuva na temperaturi ispod 25‘C, zaštićen od svetlosti, van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju leka

PAKOVANJE

30 tbl. od 2 mg 30 tbl. od 5 mg 30 tbl. od 10 mg

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - PANFARMA D.O.O.- Beograd

Selegilin - Juprenil

 

antiparkinsonik (adjuvans)

Juprenil

 

selegilin

 

ATC

DDD

Trudnoća

 

N04BD01

O 0,005 g

C

 

JKL

Oblik i pakovanje

Dojenje

 

1085230

tabl. 50 po 5 mg

Izbegavati

____

 

 

SASTAV

1 tableta sadrži 5 mg selegilin hlorida (L-deprenil)

DELOVANJE

 

Juprenil je selektivni inhibitor MAO-B. Postoje i drugi, mogući mehanizmi delovanja kao što su olakšavanje dopaminergičke transmisije u mozgu i druga. To je jedini inhibitor MAO koji ne pokazuje tzv. “cheese effect” u preporučenim terapijskim dozama tj. koji ne dovodi do hipertenzije posle konzumiranja hrane ili pića bogatih tiraminom. Selegilin se daje kao adjuvans levodopi u terapiji Parkinsonove bolesti. Mehanizam delovanja selegilina kao adjuvansa levodopi je blokiranje dopaminske inaktivacije pomoću MAO-B, blokiranje dopaminskog preuzimanja na presinaptičkom receptom, a sve to dovodi do povećanja koncentracije dopamina na postsinaptičkom receptom. Prednost kombinovane terapije je smanjivanje doze levodope, produženje njenog dejstva, smanjenje tremora, sijaloreje i “on-off” fenomena, kao i popravljanje opšteg stanja.

INDIKACIJE

Parkinsonova bolest ili simptomatski parkinsonizam (ali ne i ekstrapiramidalni simptomi izazvani lekovima). Može se koristiti samostalno (kao monoterapija) u početnom stadijumu bolesti ili zajedno sa levodopom.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Početna doza je 10 mg (2 tablete dnevno). Može se uzeti odjednom ujutm, ili podeljeno ujutru i u podne. Posle nekoliko nedelja, inicijalna doza se može smanjiti na polovinu. Lečenje selegilinom omogućava individualno smanjivanje doze levodope. Lek obično nema uticaja na terapiju drugim antiparkinsonicima.

Da bi se izbegla konfuzija i agitacija starih osoba, početna doza

 
 

NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjena dejstva koja se javljaju pri kombinovanoj terapiji sa levodopom, posledica su, pre svega, efekata same levodope (nesanica, halucinacije, uznemirenost, hiperkinezija), a iščezavaju individualnim smanjivanjem doze levodope.

 

Ostala neželjena dejstva mogu biti: diskinezija, mučnina, vrtoglavica, suvoća usta, konfuzija, anksioznost, hipotenzija.

KONTRAINDIKACIJE

Alergija na lek, istovremena primena sa meperidinom i drugim opijatima, ekstrapiramidalne bolesti koje nisu nastale zbog nedostatka dopamina (esencijalni, familijarni tremor, Huntington- ova horeja i si.).

UPOZORENJA

Dnevna doza selegilina treba da bude do 10 mg. Pri prekoračenju te doze, postoji opasnost od rizika povezanog sa neselektivnom inhibicijom MAO (tzv.”cheese reaction”). Selektivnost selegilina za MAO - B nije apsolutna, čak i u preporučenim dnevnim dozama (10 mg/dan). Doza pri kojoj se selektivnost selegilina gubi je neutvrđena, ali se smatra da je u rasponu od 30-40 mg/ dan.

Definitivna klinička potvrda o interakciji između selegilina i fluoksetina nije dostupna. Opisan je i smrtni ishod posle uvođenja neselektivnih inhibitora MAO kratko vreme posle prekida lečenja fluoksetinom. Do danas, takva reakcija nije opisana sa selegilinom. Ipak, pošto je mehanizam interakcije nepoznat, treba izbegavati paralelnu primenu selegilina i fluoksetina. Napominjemo da je t1/2 fluoksetina i njegovih aktivnih metabolita dugo, pa najmanje 5 nedelja (oko 5 t1/2) treba da prođe od prestanka lečenja fluoksetinom do uvođenja inhibitora MAO. Osim toga, najmanje 14 dana (2 nedelje) treba da prođe od ukidanja inhibitora MAO i uvođenja fluoksetina u lečenje.

Opšte mere opreza

 

Neki bolesnici, posle davanja selegilina imaju izraženija neželjena dejstva, koja se mogu, pre svega, pripisati povećanju količine dopamina na superosetljivim postsinaptičkim receptorima. Ta neželjena dejstva se ublažavaju smanjivanjem doze levo/karbidope za oko 10-30%.

Bolesnici se moraju pažljivo pratiti zbog mogućih atipičnih neželjenih dejstava. Bezbednost primene leka kod dece nije utvrđena. Upozorenja namenjena bolesniku

 

Bolesnik se mora upozoriti da ne sme prekoračiti maksimalnu preporučenu dnevnu dozu od 10 mg. Mora mu se objasniti rizik, porodica/staratelji) mora odmah saopštiti lekaru pojavu jake glavobolje i/ili do tada neuobičajnih simptoma. Osim toga, bolesniku se mora objasniti daje neophodno smanjiti dozu levo/karbidope.

Trudnoća i dojenje

Selegilin se kod trudnica i dojilja koristi samo ako je to zaista neophodno.

INTERAKCIJE

 

Interakcija sa analgeticima: hiperpireksija i toksičnost manifestovana na centralnom nervnom sistemu (CNS) posle primene sa petidinom.

Interakcija sa antidepresivima: hipertenzija i ekscitacija CNS posle primene sa fluoksetinom; hipotenzija posle primene inhibitora MAO. Interakcija sa moklobemidom: neophodna dijeta bez tiramina u hrani kod paralelne primene selegilina i moklobemida.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Jupenil® se čuva na temperaturi ispod 25°C, zaštićen od svetlosti, van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju leka

PAKOVANJE

50 tableta po 5 mg

PROIZVOĐAČ

 
 
 
 

HEMOFARM A.D. - ZORKA-PHARMA A.D.-Šabac

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top