Bronchicum® pastile, 100 mg, komprimovana lozenga - tablete protiv kašlja, za kašalj

SANOFI

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno jeda pažljivo koristite Jek Bronchicum pastile, da bistre sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovd pročitate.

- Ako imafte dodatnih pitanja, Obratite še farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti svofn lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom u putstvu, moli mo Vas da o tome obavestite svog lekara.

U ovom u putstvu pročitaćete: 

Opširnije: Bronchicum® pastile, 100 mg, komprimovana lozenga - tablete protiv kašlja, za kašalj

Deksametazon, tobramicin Tobradex, Tobradeks kapi za oči

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
 
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom iekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može d&jrp škodi, čak i kada imaju iste znake bofešti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite svog farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1.  Šta je lek TOBRADEX i čemu je namenjen
 2.  Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TOBRADEX
 3.  Kako se upotrebljava lek TOBRADEX
 4.  Moguća neželjena dejstva
 5.  Kako čuvati lek TOBRADEX
 6.  Dodatne informacije
 7.  ŠTA JE LEK TOBRADEX I ČEMU JE NAMENJEN 

Lek TOBRADEX kapi za oči je kombinacija kortikosteroida (deksametazon) koji se koristi za lečenje zapaljenja oka i antibiotika (tobramicin) koji se koristi za lečenje infekcije oka.

TOĐRADEX kapi za oči se koriste u prevenciji (sprečavanih i.lečeniu zaoalienia i prevenciji .infekcije posle operacije katarakte kod odraslih i dece starije od 2 godine.

 1.  ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TOBRADEX

Ukoliko ste preosetljivi (alergični) na tobramicin, deksametazon ili bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav leka TOBRADEX kapi za oči (videti deo 6. Šta sadrži lek TOBRADEX).

Ako imate bilo koje od ovih stanja, konsultujte se sa lekarom.

Kada uzimate lek TOBRADEX, posebno vodite .računa:

Ako imate neko oboljenje koje dovodi do istanjenja tkiva oka, a to mogu biti reumatoidni artritis, Fuhsova distrofija, ili ukoliko vam je presađena rožnjača. Kortikosteroidi mogu dovesti do daljeg istanjenja i moguće perforacije.

Možda ćete moći da koristite TOBRADEX, ali se prvo posavetujte sa lekarom.

Produžena upotreba kortikosteroida: kod nekih pacijenata, može dovesti do povećanja intraokularnog pritiska. Produžena upotreba ko^pstrojcte na <QkjjjTicffie doveslL do glaukomauz ¿st^^hjeocnog nerva i smanjenje vida ili do formiranja katarakte. Tokom lečenja redovno treba meriti očni pritisak, pogotovo kod dece mlađe od 6 godina koja koriste Iekove koji sadrže deksametazon.

Može doći do smanjenja imunog odgovoraj povećanog rizika za razvoj dodatnih infekcija oka, uključujući gljivične i virusne infekcije rožnjače.

Sistemska neželjena dejstva se retko javljaju. Kortikosteroidi mogu da inhibiraju normalno stvaranje hormona kortizola (povezuju sa supresijom hipotalamićko-pituitarno- adrenalne osovine (HPA) i Kušingovirri sindromom) ili da uspore rast kod dece, posebno pri visokim dozama ili produženom lečenju.

Ukoliko ste lečeni ili se lečite od infekcije oka uzrokovane herpesom. Kortikosteroidi lokalno primenjeni na oko, mogu da reaktiviraju ilj da pogoršaju infekciju i zahteva se velika pažnja. Lekar treba redovno da Vas kontroliše.

Deca mlađa od 2 godine ne bi trabalo da koriste TOBRADEX budući da efikasnost i bezbednost primene u ovoj populaciji nije utvrđena.

U slučaju preranog prekuda terapije. Ako se lečenje visokim dozama kortikosteroida ili antibiotika za oko nagla prekine, .stanje se može pogoršati.

Ako ste preosetljivi na druge aminoglikozidne antibiotike, moguća je pojava unakrsne preosetljivosti na tobramicin.

U slučaju produžene upotrebe antibiotika. Kao i kod drugih antibiotika, produžena uptreba može dovesti do preteranog stvaranja mikroorganizama koji nisu osetljivi na tobramicin.

Pacijentima se savetuje da ne nose sočiva (tvrda ili meka) dok imaju infekciju ili zapaljenje oka, odnosno dok traje lečenje kortikosteroidima ili antibioticima jer im se stanje može pogoršati.

Ukoliko se bilo koje od navedenih stanja odnosi na vas, potražite savet lekara.

Primena drugih lekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na iekove koje višene pijete, kao i na lekpve koje  planirate da uzimate u ouSučnostL Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Ukoliko upotrebljavate druge Iekove za oči, morate da napravite pauzu deset minute između dve pitmene leKa’.

Primena leka TOBRADEX u periodu trudnoće i dojenja

Ako ste trudni, želite da ostanete trudni ili dojite, posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što

Uticaj leka TOBRADEX na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Može da se dogodi da Vam vid bude zamućen neko vreme nakon primene TOBRAĐEX kapi. Ne smete da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama sve dok ovo dejstvo ne prođe.

Važne informacije ukoliko nosite kontaktna sočiva

Benzalkonijum hlorid, konzervans u ovim kapima može da dovede do iritacije i obezbojavanja kontaktnih sočiva Ukoliko nosite meka kontaktna sočiva,. nemojte da-stavljate kapi dok su vam sočiva na očima, skinite ih pre ukapavannja TOBRADEX kapi za oči i sačekajte najmenje 15 minuta nakon ukapavanja kapi pre nego što vratite sočiva na oči.

 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TOBRADEX

Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek TOBRADEX kapi za oči, suspenziju.

Uobičajena doza

Jednu kap ukapati u konjuktivalnu kesicu obolelog oka/očiju na svakih četiri do šest sati dok je pacijent budan. Tokom prvih 48 sati lečenja, vaš doktor može povećati dozu na jednu kap na svaka dva sata.

Nemojte koristiti TOBRADEX duže od 24 dana.

TOBRADEX se može koristiti kod dece uzrasta od 2 godine na isti način kao kod odraslih.

Kada prvi put otvorite bočicu, skinite plastični prsten koji se nalazi na vratu bočice, ispod zatvarača.

Uvek koristite TOBRADEX po uputstvu lekara. Ukoliko niste sigurni kako da koristite lek, _posavetuite se sa lekarom ili farmaceutom.

 1.  Uzmite bočicu leka TOBRADEX i ogledalo.
 2.  Operite ruke.
 3.  Dobro promućkajte bočicu.
 4.  Odvrnite zatvarač.
 5.   Držite bočicu okrenutu nađdte; izineđu palca i srednjeg prsta (slika 1)
 6.   Zabacite glavu unazad. Čistim prstom povucite donji kapak nadole, sve dok se između donjeg kapka i oka ne stvori ‘džep’.

U taj prostor ćete ukapati lek (slika 2).

 1. Prinesite vrh bočice blizu oka. Koristite - ogledalo ukoliko Vam je tako lakše.
 2.  Nemojte dodirivati oko, očni kapak, okolna tkiva niti bilo koje druge površine vrhom bočice, da se kapi ne bi kontaminirale.
 3.  Blag pritisak kažiprstom na telo bočice okrenute naopako istisnuće jednu po jednu kap leka TOBRADEX
 4.  Ukoliko lek ukapavate u oba oka, ponovite’ isti postupak i za drugo okov
 5.  Zatvorite 'bočiču  odmah nakon upotrebe.
 6.  Upotrebljavajte jednu po jednu bočicu.

Ukoliko kap ne upadne u oko, pokušajte ponovo.

Ako ste uzeli više leka TQBRADEX nego što je trebater

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka TOBRADEX nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Ukoliko je neophodno, možete da isperete. TOBF^Đ^&o^oeijbtTTOlakom vodom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek TOBRADEX

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako naglo prestanete da uzimate lek TOBRADEX

Ukoliko prekinite lečenje pre vremena može se javiti zapanienie ili infekcija. Ne prekidajte naglo, lečenje bšž saveta iekara. Klozcla je potrebno postepeno smanjenje doze koju koristite kako bi ste smanjili vdrovatnoću nastanka neželjenih dejstava.

Kao i svi lekovi, TOBRADEX može da izazove neželjena dejstva.

Mogu se javiti neka ili sva od navedenih neželjenih dejstava:

Mogu da se jave i otok i crvenilo očnih kapaka

Mogu se javiti i dejstva na drugim delovima tela: Povremena neželjena dejstva: glavobolja, curenje iz nosa, stezanje u grlu.

Ukoliko se TOBRADEX koristi duže od 24 dana

infekcijama, kao i da je usporeno zarastanje rana.

Ukoliko i jedno od ovih dejstava postane ozbiljno ili ako primetite neko dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite lekara ili farmaceuta.

Rok upotrebe 2 godine.

Ne smete da upotrebljavate kapi van isteka roka trajanja utisnutog na bočici i pakovanju.

.Nakon prvog otvaranja prr^unri Rfi mnm

iskoristiti u roku od 28 dana.

Upišite ctetum kada ste otvorili bočicu u prazan prostor niže (Otvoreno:).

Čuvanje

Držati lek TOBRADEX van domašaja dece!

Držati van domašaja dece.

Držati bočicu čvrsto zatvorenu.

TOBRADEX je bela do skoro bela suspenzija. Pakovanje sadrži plastičnu, posebno zaštićenu bočicu od 5 mL (sa kapaljkom) sa posebno zaštićenim ziatvaračem sa navojem.

Nosilac dozvole i Proizvođač

ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo Vladimira Popovića 40,11070 Beograd

ALCON-COUVREUR NV, Rijksweg 14, Puurs, Belgija

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept

Uskolisnu trputac (Plantago Lancelota L.) - Mucoplant Mukoplant - sirup protiv kašlja, za kašalj

Uskolisnu trputac (Plantago Lancelota L.) jedna je od najpoznatijih ljekovitih biljaka za ublažavanje simptoma nadraženosti dišnih puteva.

Trputac je bogat sluzima koje u području dišnih puteva na sluznici tvore zaštitni sloj koji smanjuje nadraženost dišnog sustava.

Zajamčena kakvoća biljnih sirovina, multikomponentan sastav i aktivne supstance prirodnog porijekla garancija su učinkovitog i neškodljivog prirodnog farmaceutskog preparata iz laboratorija DR. THEISS, linije Mucoplant.

Dr. Theiss Mucoplant trputac otopina - dodatak prehrani

Dr. Theiss Mucoplant Trputac otopina doprinosi smirenju nadražaja sluznice grla i dišnih puteva. Sastojci u 100 g: šećer, invertirani šećerni sirup; ekstrakt lista uskolisnog trpuca 1:1 (Plantago laceolata) 5%; eterično ulje paprene metvice (Mentha piperita) 0,01%; konzervans: kalijev sorbat; pročišćena voda.

Način primjene: Djeca 3-6 godina: 1/2 čajne žlice (2,5 ml) 3 puta dnevno.

Školska djeca: 1 čajna žlica (5 ml) 3 puta dnevno. Odrasli: 1 jušna žlica (15 ml) 3 puta dnevno. Napomena: Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Čuvati od dohvata male djece.

Upozorenje: Prekomjerno konzumiranje može imati laksativni učinak. Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan. Ne preporučuje se djeci mlađoj od 3 godine. Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Način čuvanja: Čuvati na suhom i tamnom mjestu, na temperaturi do 25 *C.

Pakiranje: 100 ml i 250 ml

 

Dr. Theiss Mucoplant Trputac otopina s ehinaceom i vitaminom C dodatak prehrani sa sladilima

Dr. Theiss Mucoplant Trputac otopina s ehinaceom i vitaminom C doprinosi smirenju nadražaja sluznice grla i dišnih puteva, podržava obrambene snage organizma.

Trputac doprinosi smirenju nadražaja sluznice grla i dišnih puteva. Kamilica doprinosi smirenju dišnih puteva uzrokovanih prehladom. Vitamin C podržava obrambene snage organizma. Pogodan za dijabetičare.

Sastojci: ekstrakt uskolisnog trpuca, vitamin C, ekstrakt crvenolisne rudbekije, sladila: sorbitol, maltitol, pročišćena voda, konzervans: kalijev sorbat, eterično ulje paprene metvice (Mentha piperita).

Način primjene: Djeca 3-6 godina: 1/2 čajne žlice (2,5 ml) 3 puta dnevno.

Školska djeca: 1 čajna žlica (5 ml) 3 puta dnevno. Odrasli: 1 jušna žlica (15 ml) 3 puta dnevno. Napomena: Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Čuvati od dohvata male djece.

Upozorenje: Prekomjerno konzumiranje može imati laksativni učinak. Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan. Ne preporučuje se uzimati trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 3 godinu. Ne preporučuje se uzimati kod progresivnih sistemskih bolesti (TBC, leukemija), autoimunih bolesti, HlV-a.

Način čuvanja: Čuvati na suhom i tamnom mjestu, na temperaturi do 25 °C.

Pakiranje: 100 ml

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top