Rak dojke pogađa i muškarce! 

Svi ljudi, i muškarci i žene, se rađaju sa tkivom dojke. Iako muškarci ne razvijaju dojke koje mogu da produkuju mleko, kod njih se takođe može javiti karcinom dojke. Ova bolest se kod muškaraca javlja dosta ređe nego kod žena, tačnije jedan od 1000 muškaraca će u toku svog života dobiti dijagnozu karcinoma dojke. Kod muškaraca se ovaj oblik raka detektuje kao tvrdi čvor ispod bradavice. Statistički podaci pokazuju da je kod muškaraca veća stopa smrtnosti od raka dojke u odnosu na žene, prvenstveno zbog manje svesti muškaraca o ovoj bolesti. Takođe, manja je verovatnoća da kada primete čvor muškarci posumnjaju na rak dojke, što odlaže odlazak kod lekara i početak terapije. Kao i kod žena, rak dojke kod muškaraca nastaje nekontrolisanom deobom ćelija usled poremećenog mehanizma koji učestvuje u kontroli ovog procesa. Najvažniji geni koji kontrolišu proces deobe se označavaju kao tumor supresorski geni. BRCA1 i BRCA2 predstavljaju jedne od najvažnijih tumor supresorskih gena i mutacije na ovim genima su udružene sa povećanim rizikom od raka dojke.  

Da li muškarci mogu biti nosioci BRCA mutacija?

Muškarci, kao i žene, mogu biti nosioci BRCA mutacija. Muškarci sa BRCA mutacijama imaju veći rizik od nastanka karcinoma dojke i drugih oblika karcinoma, a njihovi potomci imaju 50% šanse da i sami postanu nosioci BRCA mutacija. 

Ukoliko je muškarac nosilac BRCA mutacije, šta može uraditi da spreči pojavu karcinoma?

Muškarci koji su nosioci BRCA mutacija imaju veći rizik od nastanka karcinoma dojke, prostate i kože (melanoma). Kod nekih muškaraca (i žena), BRCA2 mutacija se povezuje sa povećanim rizikom od limfoma, karcinoma pankreasa, mokraćne bešike i želuca. Postoji veća verovatnoća za razvoj ovih oblika karcinoma kod mlađih muškaraca koji imaju BRCA2 mutaciju. Kada saznaju da su nosioci BRCA mutacija, muškarci mogu preduzeti protektivne korake, poput redovnog skrininga karcinoma udruženih sa ovim mutacijama. Ovde spada godišnji skrining raka prostate proverom PSA tumor markera, kao i redovni pregledi kože. Takođe, ovi muškarci bi trebali da potraže medicinski savet vezan za bilo kakve promene u dojkama. Veoma je bitno da rezultate genetskog testa razmotre sa članovima svoje porodice, jer ove informacije mogu spasiti život njihovih majki, sestara i ćerki.

Zbog čega biste trebali da razmotrite genetski test?

Dosta pažnje se posvećuje ženama sa BRCA genetskim mutacijama zbog velikog rizika od nastanka raka dojke i različitih opcija koje su dostupne za smanjenje tog rizika. Međutim, mnogo manje pažnje je posvećeno muškarcima koji su pod visokim rizikom, zbog čega se muškarci ređe podvrgavaju genetskom testiranju. Genetsko testiranje je veoma važno iz više razloga. Ukoliko poznajete svoj genetski rizik, to može pomoći Vama i Vašoj porodici u donošenju bitnih odluka vezanih za životni stil i preventivne mere neophodne za sprečavanje razvoja bolesti. Ukoliko već bolujete od raka dojke, saznanje da ste nosilac BRCA mutacije može promeniti preporuke o tretmanu koji uzimate, zbog toga što su genetski uslovljeni karcinomi često rezistentni na određene tipove terapije. Sada je genetsko testiranje BRCA gena, kao i drugih važnih gena koji su udruženi sa pojavom karcinoma dojke dostupno i u Srbiji.

Važne informacije vezane za karcinom dojke kod muškaraca:

  • Ukoliko se kod muškarca javi pozitivan rezultat genetskog testa, neophodno je genetsko savetovanje. Mutacije na BRCA1 ili BRCA2 genima mogu dovesti do dijagnoze raka dojke u budućnosti, kao i 50% šanse da potomci budu nosioci mutiranih BRCA gena
  • Muško dete muškarca koji je oboleo od raka dojke i ima mutirane BRCA gene ima 6% šanse od razvoja raka dojke
  • Žensko dete  muškarca koji je oboleo od raka dojke i ima mutirane BRCA gene ima između 40 i 80% od razvoja raka dojke
  • Muškarci sa genetskom predispozicijom za nastanak raka dojke imaju i veću šansu za razvoj karcinoma prostate u mlađoj životnoj dobi
  • Porodična istorija raka dojke i visoki nivoi hormona estrogena predstavljaju faktore rizika za nastanak karcinoma dojke kod muškaraca

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top