Šta je spirometrija, kako se radi i šta znače analize koje pokazuje?

Spirometrija predstavlja najznačajniji test za ispitivanje plućne funkcije za lekara specijalistu pulmologije. Ne treba imati strah od spirometrije, jer nije u pitanju ništa strašno. To je test koji je veoma bitan da lekar pulmolog vidi kako Vaša pluća rade, a za pacijenta je potpuno bezbolan, brz i nije težak.

Aparat koji se koristi u spirometriji zove se spirometar. Njime se ispituje funkcija pluća, odnosno ventilacija pluća. Kada se dobije rezultat koji se ispisuje u vidu dijagrama i brojnih krivih kojima ne želimo da Vas opterećujemo, onda se ove, dobijene vrednosti uporedjuju sa rezulatima u tablici na osnovu pola, visine, težine i godina starosti pacijenta.

NE treba pominjati više, puta, a možda i treba da je spirometrija glavni i osnovni test za ispitivanje plućne funkcije, i uvek treba prvo načiniti spirometriju, a onda i sve ostale analize.

 

Kao štp smo napomenuli, spirometrija ne bole, odnosno u pitanju je potpuno bezbolna metoda koja brzo traje i nije nekomforna za pacijenta.

Aparat ima malu cev, odnosno usnik, koji je najčešće od sterilisane plastike ili kartona i koji se stavlja u usta. Jezik se ne stavlja u usnik da se ne zatvori njegov prolaz, već se aparat samo stavlja izmedju usana. Na nos se stavlja štipaljka. Da dobro ste pročitali, štipaljka, koja zatvara nos, što je veoma bitno. I ne brinite, stavljanje štipaljke na nos ne boli, jer se i ove štipaljke prave za ovu upotrebu.

Prema instrukcijama medicinskog radnika, prvo dišete normalno kroz usisnik, a zatim lagano izduvate sav vazduh iz pluća, pa zatim brzo udahnete punim plućima i da odmah što brže i jače izduvate sav vazduh iz pluća.

Nakonsvega, toga, kompjuter izračunava sve parametre i ispisuje na papiru dijagram koji pokazuje sve funkcije Vaših pluća u odnosnu na predvidjene funkcije u zavisnosti od pola, telesne težine, godišta, i visine pacijenta. Ono što je bitno da se napomene, testiranje se vrši više puta, najčešće tri puta, radi veće tačnosti samih rezultata.

Na ovaj način vidimo da li je protok vazduha očekivanu zavisnosti od pola, visine, težine i godišta,, ili smanjen usled bronhijalne astme, opstruktivne bolesti pluća, tumora. Inače ovako forsirano disanje nije prirodno i može da izazove grč, odnosno spazam.

Spirometrijom možemo dokazati da li je uopšte reč o plućnim bolestima (srčana obolenja, kao i psihički poremečaji mogu da izazovu gušenje i ponekad liče na plućne smetnje), a ako je reč o plućnom poremećaju imamo tačno utvrđeno u kome se delu poremećaj i desio.

Šta se meri spirometrijom?

Spirometrija predstavlja veoma detaljnu analizu, i njome može da se vidi i najmanje oštećenje malig disajnih puteva,na primer kod pušača za manje od godinu dana pušenja.

Spirometrijskim ispitivanjem se određuju plućni volumeni (disajni volumen, inspiratorni rezervni volumen, ekspiratorni rezervni volumen) i kapaciteti (vitalni kapacitet, inspiratorni kapacitet), kao i disajni volumeni u funkciji vremena (forsirani ekspiratorni volumeni).Tokom manevra forsiranog ekspirijuma dobija se vitalni kapacitet, koji se u ovom slučaju obeležava kao forsirani vitalni kapacitet (FVC) i forsirani ekspirijumski volumen tokom prve sekunde (FEV1) kao i brzine protoka u krivoj protok/volumen.

FEV1 je vrednost koja se često koristi za ocenu prolaznosti disajnih puteva, kao i odnos FEV1 i FVC. Vrednosti dobijene tokom spirometrijskih testova porede se sa referentnim vrednostima za određen pol, uzrast i visinu i težinu i izražavaju se u procentima ostvarenja predviđenih vrednosti. Tumačenjem dobijenih rezultata spirometrije razlikujemo normalno disanje od opstruktivnog ili restriktivnog tipa disanja.

Donja granica normale je 80% referentnih vrednosti za vrednosti parametra FVC i FEV1. Kod bronhoopstrukcije smanjene su vrednosti FEV1 i FVC, a procena težine bronhoopstrukcije vrši se na osnovu odnosa FEV1 i FVC i snižen je ukoliko je vrednost ispod 70%. U restriktivnim bolestima pluća smanjene su vrednosti FVC, a odnos FEV1 i FVC može da ima normalnu ili blago povećanu vrednost. Pri tumačenju rezultata treba biti veoma oprezan.

  • FEV1/FVC – odnos količine u prvoj sekundi sa celokupnom količinom koju mozete da izduvate
  • PEF – maksimalna brzina izduvavanja vazduha
  • VC –  je vitalni kapacitet pluća

Spirometrija može neposredno da ukaže na dijagnozu kada su u pitanju bolesti gde dominiraju poremećaji funkcije. Bitna je u proceni podobnosti bolesnika da se podvrgne agresivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima, praćenju toka bolesti, evaluaciji učinka lečenja i proceni radne sposobnosti ispitanika, kao i  procene sposobnosti kod sportista.. Koriste se u dijagnostici bolesti drugih organa, koje mogu da utiču na disanje.

Rezultati testova spirometrije se  porede sa nalazima drugih dijagnostičih metoda (RTG, fizikalni pregled, krvne analize…) Na taj način tek postavljamo konačnu dijagnozu. Jedna te ista vrednost ima potpuno različata značenja kod različitih bolesti. Primera radi, ista cifra vrednosti dobijena spirometrijom za pacijenta sa astmom može da znači uput za intenzivnu negu, a za pacijnta sa HOBP izlazak iz bolnice.

Zanima Vas cena spirometrije, ili želite da na svom broj mobilnog telefona dobijete više ponuda od strane privatnih ordinacija, bolnica, poliklinika u Vašem gradu (Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Užicu, Kruševcu, Kraljevu, Valjevu, Čačku...), jednostavno i potpuno BESPLATNO uradite to na veoma brz i jednostavan način. Kliknite na sliku PULMOLOGA, odaberite uslugu spirometrija, ili ako Vam treba joše neka usluga i kroz nekoliko minuta dobićete ponude sa cenama, akcijama, pogodnostima, i slično.

PRVI put u SRBIJI, samo za Vas. 

 

 

 

 

 

 

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top