Šta je timpanometrija?

Timpanometrija predstavlja objektivan test ispitivanja funkcionalnog stanja srednjeg uha. Zasniva se na merenju vazdušnog pritiska u šupljini srednjeg uha, pokretljivosti bubne opne i sistema slušnih koščica. Poremećaj  vazdušnog pritiska srednjeg uha javlja su različitim oboljenjima nosa, uha i ždrela.

Timpanometrija nije test kojim se procenjuje stanje sluha.

 

Izvođenje ispitivanja nije moguće ukoliko postoji perforacija bubne opne.

Kada se radi timpanometrija?

Timpanometrija ima značaj u dijagnostici sekretorneupale uha (sekretornog otitisa), uvećanog trećeg krajnika, alergijskih stanja u nosnoj duplji, kod tumora nosnog sprata ždrela.

Koristi se za praćenje efekta lečenja sekretorne upale uha, procene sposobnosti aeracionih cevčica, za procenu funkcije Eustahijeve tube, pokretljivosti lanca slušnih koščica. U okviru timpanometrije se može izvesti i akustički refleks koji je od izuzetnog značaja za dijagnostiku nekih vrsta nagluvosti, paraliza facijalnog živca i sl.

Pregled se vrši postavljanjem olive u spoljašnji slušni kanal koji hermetički  zatvara. Nakon toga se emituje zvuk koji menja pritisak u srednjem uhu i deluje na bubnu opnu i sistem slušnih koščica. Zvuk se odbija od pomenutih struktura i registruje grafički.

Timpanogram je grafički prikaz timpanometrije koji prikazuje vrednost prenosnog sistema srednje uha.

Prema izlgedu krive postoje:

 

  • kriva tip A
  • Kriva tip B
  • Kriva tip C
  • Kriva tip As
  • Kriva tip Ad

 

Kod urednog nalaza, krivulja na grafikonu je šatorastog oblika, poput slova ’A’,  sa vrhom u opsegu od 0-100mmH₂O i 0,4-1,5cm³. Karakterističan je za normalnu funkciju srednjeg uha, normalnu pokretljivost i pritisak u srednjem uhu sa normalnim ili senzoneuralnim oštečenjem sluha. 

Kod krivulje Tip B timpanogram je ravan, nema vrh, tako da i nema promene pritiska ili su promene male kao reakcije na pritisak u spoljašnjem slušnom kanalu. Postoji ograničena pokretljivot bubne opne, slaba ili nepostojeća pokretljivost bubne opne. Čest je nalaz kod sekretorne upale uha ili upale srednjeg uha. 

Kod krivulje Tip C timpanogram ima karakterističan vrh, ali u negativnom opsegu, ispod -100 daPa. Obično se javlja kod pacijenata sa negativnim  pritiskom u šupljini srednjeg uha, neadekvatnim funkcionisanjem Eustahijeve tube ili ventilacijom srednjeg uha. 

Krivulja Tip As–  Timpanogram ima spušten vrh, ispod normalnih vrednosti. Sreće se kod smanjene pokretljivosti bubne opne ili  lanca slušnih koščica (fiksacija, otoskleroza) sa normalnim pritiskom u srednjem uhu.

Krivulja Tip Ad–  timpanogram kod koga vrh krive prevazilazi normalne vrednosti. Strukture srednjeg uha su preterano mobilne i komlijansa visoka sa malom impedansom. Sreće se kod povećane pokretljivost bubne opne ili  istanjene atrofične bubne opne, poremećaj u međusobnom odnosu slušnih koščica, sa normalnim pritiskom u srednjem uhu. 

Izvođenje timpanometrije je potpuno bezbolno, bezopasno, ne zahteva  prethodnu pripremu, a pacijentima se rezultat tumači odmah, pri čemu dobijaju pisani grafikon rezultata.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top