Novi dijagnostički test za Parkinsonovu bolest

Govorni algoritam može da pomogne prilikom dijagnostikovanja Parkinsonove bolesti

Britanski matematičar koji je trenutno zapošljen na MIT univerzitetu u Bostonu je razvio novi algoritam govora koji bi trebalo da ubrza dijagnostikovanje Parkinsonove bolesti.

Parkinsonova bolest je progresivna bolest neurološkog sistema i obično je postavljanje dijagnoze veoma sporo i zahtevno. Trenutno ne postoje definitivni testovi i laboratorijski markeri koji bi pomogli da se postavi dijagnoza Parkinsonove bolesti.


Pomenuti matematičar je sasvim slučajno otkrio da je glas u Parkinsonovoj bolesti biva pogodjen u Parkinsonovoj bolesti pogodjen poput ekstremiteta i njihovog kretanja. 

Trenutno je u toku sakupljanje podata o obolelim od Parkinsonove bolesti i kompjuterski program bi na osnovu prikupljenih podataka da analizira i potvrdi da li neko boluje od Parkinsonove bolest. 

Jedini problem je što fine promene glasa mogu da budu uzrokovane pušenjem, stresom, operativnim lečenjem u regiji vrata... 

Pomenuti program meri fine promene glasa tipa treperenja, ili tremora koje ljudsko uho ne može da detektuje.

 

lanac apoteka filly farm 

 

  

 

  

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top