POTRAGA ZA LEKOM

Uštedite novac i vreme!
  • Izaberite grad u kome Vam je potreban lek
  • Popunite zahtevana polja
  • Dobićete potvrdni SMS, a uskoro će Vam stići zvanične ponude apoteka o dostupnosti i ceni leka.
Servis je potpuno besplatan!

Izaberite Grad:
Upišite tačan naziv leka:
Vaš broj mobilnog:

Napomena:Ponuda se formira na osnovu unetih podataka. Pratite instrukcije postavljenjem kursora miša na .
Vaš broj telefona će služiti isključivo za primanje ponude za informacije o dostupnosti i cenama lekova i u druge svrhe se neće koristiti.