SMS VAUČER ZA BESPLATAN PREGLED I 20% POPUSTA NA CELOKUPNI ASORTIMAN

Uštedite novac i vreme!
  • Unesite broj mobilnog telefona
  • Dobićete SMS sa potrebnim podacima koji ćete čuvati i pokazati u OPTICANOVOJ da biste ostvarili popst i besplatan pregled
Preuzimanje vaučera je potpuno besplatano!

Vaš broj mobilnog:

Napomena: Pratite instrukcije postavljenjem kursora miša na .
Vaš broj telefona će služiti isključivo za preuzimanje vaučera i u druge svrhe se neće koristiti.