Potpuno besplatan i NOV servis u Srbiji


Uštedite novac i vreme!
  • Izaberite grad i uslugu koja Vam je potrebna
  • Kliknite na dugme ZAHTEV ZA PONUDE
  • Dobićete potvrdni SMS, a uskoro će Vam stići zvanične ponude zdravstvenih ustanova direktno na mobilni telefon.
Servis je potpuno besplatan!

Izaberite Grad:
Usluga:*Vaš broj mobilnog:

Napomena:Polja označena * su obavezna. Ponuda se formira na osnovu unetih podataka. Pratite instrukcije postavljenjem kursora miša na .
Vaš broj telefona će služiti isključivo za primanje ponude za zdravstvenu uslugu i u druge svrhe se neće koristiti.