Kalendar vakcinacije

Kalendar vakcinacije

Na rođenju dete dobija BCG  (BeSeŽe vakcinu), i vakcinu protiv Hepatitisa B).

U prvom mesecu, beba dobija vakcinu protiv Hepatitisa B.

Tokom drugog meseca dete dobija  DiTePer (difterija, tetanus, pertusis), polio, HiB (hemofilus influence vakcina) i vakcinu protiv Pneumokoka.

Sredinom trećeg meseca, beba dobija DiTePer (difterija, tetanus, pertusis), polio, HiB (hemofilus influence vakcina) i vakcinu protiv Pneumokoka

U petom mesecu, beba dobija DiTePer (difterija, tetanus, pertusis), polio, HiB (Hemofilus influence vakcina) i vakcinu protiv Pneumokoka.

U šestom mesecu bebi se daje vakcina protiv Hepatitisa B (HB).

Od dvanaestog do petnaestog meseca daje se MMR (morbili, rubella, mumps) i vakcina protiv pneumokoka.

U periodu od 17-24 mesca daje se  DiTePer (difterija, tetanus, pertusis) i polio vakcina.

U sedmoj godini daje se DiTePer (difterija, tetanus, pertusis) i MMR  (morbili, rubella, mumps).

Tokom dvanaeste godine daje se HB (Hepatitis B) i MMR  (morbili, rubella, mumps).

Tokom četrnaeste godine daje se DiTePer (difterija, tetanus, pertusis), MMR  (morbili, rubella, mumps)  i polio vakcina.

Termini vakcinacije

Termini vakcinacije BCG (BeSeŽe) vakcina - protiv tuberkuloze. HB (Hepatitis B vakcina) - protiv hepatitisa B. DiTePer - protiv difterije, tetanusa i...

Aktuelno

Vesti i zanimljivosti