Politika privatnosti

Na sajtu simptomi.rs, posvećeni smo zaštiti privatnosti naših korisnika. Ova politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo i delimo informacije kada koristite našu veb stranicu.

Informacije koje prikupljamo:

Prikupljamo informacije od vas kada popunite obrazac na našem sajtu, na primer kada se prijavite za uslugu “pitaj doktora” ili zatražite informacije o proizvodu ili usluzi. Tipovi informacija koje možemo da prikupljamo uključuju vaše ime, broj telefona i adresu e-pošte.

Takođe prikupljamo informacije o vašim interakcijama sa našom veb lokacijom, kao što su stranice koje posećujete i radnje koje preduzimate. Ove informacije se prikupljaju korišćenjem kolačića i drugih tehnologija za praćenje.

Korišćenje Vaših informacija:

Koristimo informacije koje prikupljamo od vas da bismo pružili usluge i funkcije ponuđene na našoj veb stranici. Ovo može uključivati korišćenje vaših informacija da odgovorimo na vaše zahteve za informacijama ili da vam pošaljemo promotivni materijal o našim proizvodima ili uslugama.

Takođe možemo da koristimo vaše podatke u interne svrhe kao što je analiza obrazaca korišćenja na našoj veb stranici ili poboljšanje naših proizvoda i usluga.

Deljenje Vaših informacija:

Vaše podatke možemo podeliti sa trećim licima (ovlašćenim klinikama i medicinskim ustanovama u R. Srbiji) u određenim okolnostima, na primer kada to zahteva zakon ili da bismo zaštitili prava i bezbednost naših korisnika. 

Promene ove Politike privatnosti:

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovu politiku privatnosti kako bismo odražavali promene u našoj praksi ili iz drugih operativnih, pravnih ili regulatornih razloga. Preporučujemo vam da periodično pregledate ovu politiku privatnosti za najnovije informacije o našoj praksi privatnosti.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici privatnosti ili našim praksama privatnosti, kontaktirajte nas: info@simptomi.rs