Poštovani, moj otac (63 god) u stedu 07.12.2016. je imao izliv krvi, nalazi se u bolnici uglavnom uspavan,zbog mirovanja. Leva strana mu je oduzeta. Da li za ovu dijagnozu postoji mogućnost intervencije, ako postoji molim Vas recite nam gde da se obratimo RADIOLOŠKI NALAZ: CT PREGLED GLAVE BEZ I.V. DATOG KONTRASTA: Pacijent uzrnemiran, pregled otežan. Na presecima kroz strukture endokranijuma uočava se nepravilna hiperdenzna lezija desno u projekciji bazalnili ganglija, denziteta sveže krvi, dimenzija 50x40x33mm. Oko lezije prisutan umeren edem sa pomeranjem mediosagitalnih struktura u levo do 7mm. Hiperdenzan sadržaj prisutan i u IV,III kao i u okcipitalnim rogovima obe lat komore. Ostali nalaz odgovara kortikalnoj redukciji sa multiplim lakunarnim ishemijskim lezijama različitih dimenzija I različitog kapaiciteta, dominantno u dubokoj beloj masi. ZAKLJULČAK: CT nalaz u endokranijumu pokazuje INTRACEREBRALNI HEMATOM DESNO U PROJEKCIJI BAZALNIH GANGLIJA sa PRODOROM KRVI U KOMORE. Ostali nalaz u prilog degenerativnog proces sa multiplim ishemisjiim lezijama razlièitog hroniciteta. HIC L DEX Unapred zahvalna, Gordana

Odgovor

Poštovana,
hvala na ukazanom poverenju.
Sada je potrebno da Vaš otac ima adekvatnu negu i vreme rehabilitacije kako bi se povratile funkcije koliko je moguće.
Intervecija se radi kada je šlog na početku ako za to postoji mogučnosti i može da spreči nastanak većih posledica
(ako postoji krvarenje koje ugrožava život, ako je moguće otkloniti prepreku koja je dovela do šloga...).
Terapija posle je u cilju da se smanje posledice šloga i povrati koliko je moguće moždana funkcija.
Stojimo Vam na raspolaganju
Svako dobro

Dr Viktor Ognjenović

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top