Šta je dijabetična nefropatija?

Dijabetična nefropatija predstavlja komplikaciju dijabetesa (šećerne bolesti). kod dijabetesa dolazi do mikroangiopatija, odnosno do propadanja malih krvnih sudova, usled, patofizioloških promena, pa nastaju komplikacije koje se najčešće javljaju na malim krvnim sudovima oka (retinopatija), perifernih nerava (neuropatija), bubrega (nefropatija)...

Kod dijabetične nefropatija postoji albuminurija (prisustvo albumina u urinu), opadanje nivoa  glomerularne filtracije, kao i povišenje krvnog pritiska (hipertenzija). Tačan mehanizam nastanka oštećenja bubrega nije u potpunosti poznat, ali se pretpostavlja da visok nivo šećera u krvi (glikemija), citokini i produkti glikozilacije dovode do oštećenja.

Statistički podaci pokazuju da gotovo svaki drugi pacijent koji boluje od dijabetesa duže od dvadeset godina, može da dovede do pojave dijabetične nefropatije. Ovo oštećenje bubrega retko nastaje ukoliko dijabetes postoji kraće od deset godina. Ovi rizici su znatno manji ukoliko kod pacijenata ne postoji proteinurija (prisustvo proteina u urinu). Ova komplikacija podjednako pogadja i osobe muškog i osobe ženskog pola. Do razvoja dijabetične nefropatije  najčešće dolazi ukoliko dijabetes postoji duže od dvadeset godina. Pripadnici crne i hispano rase i odredjenih grupa Indijaca nešto češće boluju od ove komplikacije. 

Kako se manifestuje dijabetična nefropatija?

  • može da dodje do pojave penušavosti urina tokom mokrenja
  • kod pacijenata kod kojih postoji dijabetična retinopatija mora da se uzme u obzir da postoji i ova komplikacija
  • često postoji umor i pojava edema na potkolenicama
  • često postoji povišeni krvni pritisak (hipertenzija)
  • može da postoji uporedo periferna vaskularna bolest
  • često postoji i dijabetična neuropatija (trnjenje, mravinjanje na koži)

Kako se postavlja dijagnoza dijabetične nefropatije?

Anamneza sa kliničkom slikom i detaljnim pregledom u velikoj meri pomaže da se posumnja na ovu komplikaciju. 

U laboratorijskim analizama postoji proteinurija (prisustvo proteina u urinu), kao i opadanje nivoa glomerularne filtracije, kao i povišeni krvni pritisak. Često se vrši analiza 24 časovnog urina, urinokultura, elektroforeza urina, kompletna krvna slika...

Ultrazvučni pregled trbuha može da pokaže da postoji smanjenje veličine burežnog tkiva. 

Ukoliko postoji nedoumica prilikom postavljanje dijagnoze, može da se uzme u obzir i uzimanje biopsije tkiva bubrega.

Kako se leči dijabetična nefropatija?

Potrebna je i dalje stroga kontrola nivoa šećera u krvi (glikemija), kao i lečenje i kontroilisanje povišenog rvnog pritiska. 

Ordiniranje antagonista endotelina pokazuju antizapaljenski, antiožiljni i antiproteinurijski efekat.

Kod dubokog opadanja funkcije bubrega, primenjuje se hemodijaliza, a dolazi u obzir i transplantacija bubrega.

Poželjnoje smanjivanje unosa proteina, kalijuma i unošenje hrane koja vezuje fosfor. 

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top