Tetrizolin -Montevizin®

 

Vazokonstriktor

 

Zaštićeno ime leka

Generičko ime leka

Montevizin®

tetrizolin

ATC DDD

Trudnoća

S01GA02

C

JKL Oblik i pakovanje

Dojenje

7091070 kapi za oči 10 ml 0,05 %

Izbegavati

SASTAV

1 ml rastvora sadrži 0,5 mg tetrahidrozolin hidrohlorida, 12,0 mg borne kiseline i 0,1 mg benzalkonijum hlorida

DELOVANJE

Tetrahidrozolin, kao simpatomimetski lek, stimuliše pretežno alfa2 adrenergičke receptore u krvnim sudovima oka, deluje vazokonstriktorno, pa uklanja edem i hiperemiju konjunktive, bol, peckanje, svrab, osećaj pritiska i smanjuje suzenje. Borna kiselina i benzalkonijum hlorid, kao blagi antiseptici, sprečavaju zagađenje rastvora bakterijama. Posle ukapavanja rastvora, dejstvo nastupa za nekoliko minuta i traje nekoliko sati.

INDIKACIJE

Otok i crvenilo oka izazvani raznim nespecifičnim uzrocima, kao što su: prašina, smog, duvanski dim, zamor očiju, dugo plivanje, sunčanje, skijanje, hladnoća, alergija i slično. Koristi se i posle mnogih oftalmoloških postupaka (merenje pritiska oka, skidanje površinskih stranih tela, itd.).

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Ukapati 1-2 kapi leka u konjunktivalnu kesu, do 4 puta na dan.

NEŽELJENA DEJSTVA

Montevizin® se dobro podnosi. U retkim slučajevima mogu se javiti lokalna neželjena dejstva: alergijski konjunktivitis, reaktivna hiperemija i/ili edem sluznice (“rebound fenomen”), peckanje, bol u oku, umerena midrijaza, zamagljen vid, promena intraokularnog pritiska, suzenje, punktatni keratitis. Usled resorpcije kod male dece ili zadesno (kod gutanja veće količine leka) kod dece i odraslih, mogu se javiti sistemska neželjena dejstva - hipertenzija, bradikardija, pospanost praćena znojenjem, hipotenzija, aritmije, hipotermija i koma (posebno kod odojčadi i dece mlađe od 6 godina).

KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost (alergija) na lek i/ili neki sastojak preparata i glaukom zatvorenog ugla (glaukom angulare).

MERE OPREZA

Kod osoba sa hipertenzijom, kardiovaskularnim oboljenjima i dija­betesom, kao i kod osoba koje imaju urođeno anatomsko suženje iridokornealnog ugla, lek treba oprezno primenjivatf. Treba prekinuti terapiju ako se javi bol u oku, iii hiperemija traje i pogoršava se tokom 72 sata.

INTERAKCIJE

Istovremena upotreba tricikličnti antidepresiva, maprotilina, inhibitora MAO i simpatomimetika, može izazvati hipertenzivnu krizu.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju (po otvaranju bočice 28 dana)

PAKOVANJE

Bočica sa 10 ml rastvora.

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - HEMOMONT D.O.O.- Podgorica

Hemokulin® - Vazokonstriktor

SASTAV

1 ml rastvora sadrži 0,3 mg nafazolin hidrohlorida, 15 mg borne kiseline i 0,1 mg benzalkonijum hlorida

DELOVANJE

 
 

Nafazolin je agonist pretežno alfa2-adrenoreceptora u krvnim sudovima oka. Usled nastale vazokonstrikcije Hemokulin uklanja hlperemlju konjunktive, sprečava edem, eliminlše bol, peckanje, svrab I smanjuje suzenje. Borna kiselina antiseptičkim delovanjem sprečava kontaminaciju rastvora I deluje blago adstringentno smanjujući sekreciju obolele vežnjače.

INDIKACIJE

Hiperemija i/ili edem konjunktive usled nespecifičnog zapalenja vežnjače, koji nastaju kod:

Hroničnih nadražaja oka posle sunčanja, plivanja, zamora oči­ju, korišćenja kontaktnih sočiva, kao i kod nekih oftalmoloških procedura.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

 

Ukapava se najviše 2-3 puta dnevno u konjunktivalnu kesu 1-2 kapi, prema potrebi. Ukoliko za 48 sati ne dođe do povlačenja hiperemije, tretman treba prekinuti.

KONTRAINDIKACIJE

Glaukom zatvorenog ugla, urođeno suženje iridokornealnog ugla i preosetljivost na sastojke Hemokulin rastvora.

NEŽELJENA DEJSTVA

Hemokulin® se dobro podnosi. Retko se javlja reaktivna hiperemija (“rebound fenomen”), peckanje, bol, umerena midrijaza, suzenje, a krajnje retko povišen intraokulami pritisak i površinski keratitis. Usled resorpcije sa vežnjače i siuzokože nosa u sistemsku cirkulaciju kod maie dece ili zadesnim trovanjem male dece i odraslih, javljaju se sledeći simptomi: glavobolja, nauzeja, ošamućenost, hipotenzija ili hipertenzija, aritmija, hipotermija i depresija disanja.

MERE OPREZA

 

Primena Hemokulin® kapi kod osoba sa dijabetesom, hipertenzijom i kardiovaskularnim oboljenjima se preporučuje uz oprez u trudnoći i laktaciji samo ako se proceni kao neophodna. Hemokulin® ne treba koristiti dugo bez konsultacije sa očnim lekarorrt

INTERAKCIJE

Istovremena upotreba tricikličnih antidepresiva, maprotilina, inhibitora MAO i simpatomimetika može izazvati hipertenzivne krize.

NAČIN ČUVANJA

čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju (a po otvaranju bočice 28 dana)

PAKOVANJE

Bočica sa 10 ml rastvora

PROIZVOĐAČ

 
 

HEMOFARM A.D. - HEMOMONT D.O.O.- Podgorica

Pilokarpin  - Miokarpin®

 
 

SASTAV

1 ml rastvora sadrži 10 mg, odnosno 20 mg pilokarpin hidrohlorida i 0,1 mg benzalkolijum hlorida 1 kap rastvora sadrži 0,5 ili 1 mg pilokarpin hidrohlorida

DELOVANJE

Pilokarpin je agonist muskarinskih receptora u sfinkteru pupile | i cilijarnom mišiću. Kontrakcijom ova dva mišića nastaje mioza, labavost zonula Zini i ispupčenost sočiva. Usled mioze pomera se koren dužice i vrh cilijarnog tela usled kontrakcije, otvara se i iridokornealni ugao i oslobađa Šlemov kanal. Usled kontrakcije cilijarnog mišića zatežu se i trabekule, pri čemu se šire trabekularni otvori. Oba mehanizma popravljaju oticanje očne vodice iz prednje komore i snižavaju intraokularni pritisak.

Mioza počinje za 10-30 min. po ukapavanju Miokarpin® kapi, traje 4-8 sati, a maksimalno sniženje intraokularnog pritiska nastaje posle 2-4 sata. Resorpcija pilokarpina kroz rožnjaču i konjunktivu je dobra i brza, lek se reverzibilno vezuje za proteine u očnoj vodici i pigment dužice, zbog čega su koncentracije Miokarpin® u očnoj vodici niže i kod osoba sa tamnom dužicom.

INDIKACIJE

 
  •  Glaucoma Simplex
  •  Glaucoma angulare
  •  Neki oblici sekundarnog glaukoma
  •  Pre i postoperativno pri oftalmološkim zahvatima: za otvaranje ugla očne komore i za izazivanje mioze
  •  Za sužavanje ženice posle upotrebe midrijatika i cikloplegika.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Koncentraciju rastvora i frekvenciju ukapavanja određuje oftalmolog. Kod hroničnih stanja najčešće se ukapava 1-2 kapi 1% ili 2 % Miokarpin®, 3-4 puta dnevno. Ako se ukapavaju dve vrste kapi, između ukapavanja treba da prođe 5 minuta.

NEŽELJENA DEJSTVA

Lokalno: miopija, nemogućnost adaptacije oka na tamu, bol u oku na početku tečenja usled cilijamog spazma, suzenje i vrlo retko alergijski konjunktivitis i kontaktni dermatitis kapka. Sistemska: simptomi sistemske toksičnosti su izuzetno retki i povezani sa prevelikom dozom hipersalivacija, rinoreja, povraćanje, dijareje, znojenje, hipotenzija, bradikardija, bronhospazam, poja­čana bronhijalna sekrecija, ataksija, konvulzije i koma. Kod pojave o    navedenih simptoma pored sprovođenja opštih mera daje se 0,5-2 mg atropina s.c. ili sporo i.v.

KONTRAINDIKACIJE

Neovaskulami glaukom, maligni glaukom (cilijami blok), glaukom kod prednjih uveitisa i alergija na pilokarpin.

MERE OPREZA

Pilokarpin se oprezno daje mlađim osobama sa miopijom zbog opasnosti od ablacije retine, za vreme trudnoće i laktacije zbog mogućnosti sistemskih efekata. Posle svake upotrebe bočica se zatvara, ne dodiruje se vrh, čuva na hladnom, tamnom mestu i van domašaja dece.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti.

Čuvati van domašaja dece.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

 

ROK UPOTREBE

Lek se ne sme upotrebiti posle datuma označenog na pakovanju. Posle otvaranja bočice, kapi se mogu koristiti do 28 dana.

PAKOVANJE

Bočice od 10 ml sa 1% i 2% rastvorom

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top