Pilokarpin  - Miokarpin®

 
 

SASTAV

1 ml rastvora sadrži 10 mg, odnosno 20 mg pilokarpin hidrohlorida i 0,1 mg benzalkolijum hlorida 1 kap rastvora sadrži 0,5 ili 1 mg pilokarpin hidrohlorida

DELOVANJE

Pilokarpin je agonist muskarinskih receptora u sfinkteru pupile | i cilijarnom mišiću. Kontrakcijom ova dva mišića nastaje mioza, labavost zonula Zini i ispupčenost sočiva. Usled mioze pomera se koren dužice i vrh cilijarnog tela usled kontrakcije, otvara se i iridokornealni ugao i oslobađa Šlemov kanal. Usled kontrakcije cilijarnog mišića zatežu se i trabekule, pri čemu se šire trabekularni otvori. Oba mehanizma popravljaju oticanje očne vodice iz prednje komore i snižavaju intraokularni pritisak.

Mioza počinje za 10-30 min. po ukapavanju Miokarpin® kapi, traje 4-8 sati, a maksimalno sniženje intraokularnog pritiska nastaje posle 2-4 sata. Resorpcija pilokarpina kroz rožnjaču i konjunktivu je dobra i brza, lek se reverzibilno vezuje za proteine u očnoj vodici i pigment dužice, zbog čega su koncentracije Miokarpin® u očnoj vodici niže i kod osoba sa tamnom dužicom.

INDIKACIJE

 
  •  Glaucoma Simplex
  •  Glaucoma angulare
  •  Neki oblici sekundarnog glaukoma
  •  Pre i postoperativno pri oftalmološkim zahvatima: za otvaranje ugla očne komore i za izazivanje mioze
  •  Za sužavanje ženice posle upotrebe midrijatika i cikloplegika.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Koncentraciju rastvora i frekvenciju ukapavanja određuje oftalmolog. Kod hroničnih stanja najčešće se ukapava 1-2 kapi 1% ili 2 % Miokarpin®, 3-4 puta dnevno. Ako se ukapavaju dve vrste kapi, između ukapavanja treba da prođe 5 minuta.

NEŽELJENA DEJSTVA

Lokalno: miopija, nemogućnost adaptacije oka na tamu, bol u oku na početku tečenja usled cilijamog spazma, suzenje i vrlo retko alergijski konjunktivitis i kontaktni dermatitis kapka. Sistemska: simptomi sistemske toksičnosti su izuzetno retki i povezani sa prevelikom dozom hipersalivacija, rinoreja, povraćanje, dijareje, znojenje, hipotenzija, bradikardija, bronhospazam, poja­čana bronhijalna sekrecija, ataksija, konvulzije i koma. Kod pojave o    navedenih simptoma pored sprovođenja opštih mera daje se 0,5-2 mg atropina s.c. ili sporo i.v.

KONTRAINDIKACIJE

Neovaskulami glaukom, maligni glaukom (cilijami blok), glaukom kod prednjih uveitisa i alergija na pilokarpin.

MERE OPREZA

Pilokarpin se oprezno daje mlađim osobama sa miopijom zbog opasnosti od ablacije retine, za vreme trudnoće i laktacije zbog mogućnosti sistemskih efekata. Posle svake upotrebe bočica se zatvara, ne dodiruje se vrh, čuva na hladnom, tamnom mestu i van domašaja dece.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti.

Čuvati van domašaja dece.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

 

ROK UPOTREBE

Lek se ne sme upotrebiti posle datuma označenog na pakovanju. Posle otvaranja bočice, kapi se mogu koristiti do 28 dana.

PAKOVANJE

Bočice od 10 ml sa 1% i 2% rastvorom

Deksametazon, neomicin - Neodeksacin® kapi za oči

 

SASTAV

1 ml rastvora sadrži 1 mg (0,1%) deksametazon natrijum fosfata i 5 mg (0,5%) neomicin sulfata

DELOVANJE

Deksametazon je glavni lek u Neodeksacin®. Poseduje snažno imunosupresivno i antiinflamatorno delovanje. Dejstvo deksametazona na vežnjaču posle lokalne primene Neodeksacin® se ispoljava brzo, u suzbijanju ranih znakova zapalenja: hiperemije, eksudacije, bola i migracije ćelija. Deksametazon suzbija proliferaciju fibroblasta i endotela kapilara, depoziciju kolagena i cikatrizaciju. Neomicin je efikasan antibiotik širokog spektra koji istovremeno eliminiše moguću bakterijsku infekciju.

INDIKACIJE

Neodeksacin® se preporučuje u lečenju inflamatornih oboljenja prednjeg segmenta oka sa prisutnom bakterijskom komponentom i sekundarno inficiranih alergijskih obolenja: Blepharitis, Conjunctivitis alergica, C. vemalis, C. Phlyctaenulosa, C. gigantopapillaris (kontaktnih sočiva), Keratitis marginalis, K. disciforme, Iritis, Iridociklitis i ostala oboljenja prednjeg uvealnog omotača (uveitis anterior). Neodeksacin® se preporučuje posle mnogih operacija, kao kod: glaukoma, katarakte, pterigijuma, presadjivanja rožnjače.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Zavisno od indikacije ukapava se 1-4 puta dnevno kod hroničnih obolenja, a u teškim imunološkim stanjima (odbacivanje transplantata, teški prednji uveitis) čak svakog sata po 1-2 kapi.

NEŽELJENA DEJSTVA

Pored retke nespecifične iritacije veoma retko se javlja alergijski konjunktivitis (na neomicin). Kod nekih osoba deksametazon aplikovan u oko može prouzrokovati povišen intraokularni pritisak i sekundarni glaukom, dok je midrijaza jako retka pojava. Deksametazon usporava epitelizaciju rožnjače i imuni odgovor na infekciju.

KONTRAINDIKACIJE

 

Virusne infekcije i vakcinije, gljivične infekcije, akutne purulentne infekcije, tuberkuloza oka i alergija na neomicin.

MERE OPREZA

Ukoliko lečenje traje duže od tri nedelje potrebna je kontrola intraokularnog pritiska.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Lek se ne sme upotrebiti posle datuma označenog na pakovanju. Posle otvaranja bočice, kapi se mogu koristiti do 28 dana.

PAKOVANJE

Bočice od 10 ml rastvora

PROIZVOĐAČ

 

HEMOFARM A.D. - HEMOMONT D.O.O.- Podgorica

Prednizolon - Oftalmol®

 

Kortikosteroid

Zaštićeno ime leka

Generičko ime leka

Oftalmol®

 

prednizolon

ATC

DDD

Trudnoća

S01BA04

 

B

JKL

Oblik i pakovanje

Dojenje

7090752

kapi za oči 5 ml 0,5%

Kompatibilan

SASTAV

1 ml suspenzije sadrži 5 mg prednizolon acetata

DELOVANJE

Oftalmol® posle lokalne primene u oko deluje antiinflamatorno i otklanja znake i simptome zapaljenja: crvenilo, otok, suzenje, svrab, bol i dr. Prednizolon acetat dobro prodire kroz rožnjaču u strukture prednjeg segmenta oka. Mada je slabiji glikokortikoid od deksametazona, postiže daleko više koncentracije u očnoj vodici od njega i od drugih preparata iz te grupe.

INDIKACIJE

Zapaljenja prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije:

  •  Blefaritis
  •  Konjunktivitis
  •  Keratitis
  •  Uveitis (anterior).

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

U zavisnosti od indikacije, Oftalmol® se ukapava 3*4 puta u toku dana kod hroničnih slučajeva, dok je kod akutnih slučajeva potrebna mnogo češća primena u zavisnosti od mišljenja oftalmologa.

NEŽELJENA DEJSTVA

 

Lokalni znaci iritacije: bockanje i peckanje, a veoma retko midrijaza i jatrogeni konjunktivitis. Lek može dovesti do povećanja intraokularnog pritiska kod predisponiranih osoba (mada rede nego deksametazon) zbog čega je potrebna kontrola, ako lečenje traje duže od 20 dana.

KONTRAINDIKACIJE

Bakterijske, virusne i gljivične infekcije, kao i tuberkuloza oka

MERE OPREZA

Lek smanjuje imuni odgovor i ukoliko pored zapaljenja postoji i infekcija, tok bolesti može biti teži. Treba ga koristiti samo pod kontrolom lekara.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaje!, dece.

NAČIN IZDAVANJA

 

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Lek se ne sme u potrebiti posle datuma označenog na pakovanju. Posle otvaranja bočice, kapi se mogu koristiti do 28 dana.

PAKOVANJE

Bočica sa 5 ml suspenzije

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - HEMOMONT D.O.O.- Podgorica

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top