Ciprofloksacin - Marocen® 0,3% kapi za oči

SASTAV

1 ml kapi za oči sadrži 3 mg ciprofloksacina (u obliku ciprofloksacin- hidrohlorida)

DELOVANJE

Marocen® (ciprofloksacin) je baktericidni antibiotik širokog spektra, iz grupe fluorohinolona. Mehanizam dejstva je inhibicija enzima DNK giraze, koji reguiiše uvijanje lanaca DNK, što blokira dejstva ovog enzima i dovodi do smrti bakterije. Antibakterijski spektar je širok, obuhvata gram pozitivne i gram negativne bakterije, hlamidije, mikoplazme i rikecije. Prema ciprofloksacinu su visoko osetljivi j okularni patogeni, najčešći uzročnici infekcija prednjeg segmenta

INDIKACIJE

Bakterijske infekcije prednjeg segmenta oka i adneksa:

  •  Blefaritis
  •  Konjunktivitis
  •  Keratitis (uključujući i ulcus comeae)
  •  Dakriokonjunktivitis
  •  Hordeolum
  •  Preoperativna i postoperativna profilaksa bakterijskih infekcija.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Marocen® 0,3 % kapi se aplikuju u konjunktivalnu kesicu oka, pažlji­vo, bez dodirivanja oka, da bi se izbegla moguća kontaminacija. Bakterijski konjunktivitis/Jb/efarif/s: prva dva dana po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesicu svaka 2 sata tokom dana, a zatim 1-2 kapi svaka 4 sata tokom dana. Trajanje terapije je do 7 dana.

Keratitis/ ulcus comeae: prvi dan po 2 kapi svakih 15 minuta ukapati u konjunktivalnu kesicu obolelog oka tokom prvih 6 sati, zatim po 2 kapi svakih 30 minuta do kraja dana. Drugi dan po 2 kapi svakog sata; od 3-14 dana, po 2 kapi na 4 sata tokom dana.

Pre-i postoperativna profilaksa bakterijskih Infekcija: 3-4 dana pre i posle hirurške Intervencije po 2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesicu 6 puta u toku dana. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 2 godine.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ciprofloksacin kapi se dobro podnose, neželjena dejstva su obično blaga i prolazna. Najčešće se javlja prolazno peckanje, svrab, blago crvenilo. Posle česte aplikacije kapi (svakih 30 minuta), kod 17% pacijenata sa kornealnlm ulkusom nastaju beli, kristalni precipltati na rožnjači, koji su u stvari depoi leka I nestaju nekoliko dana po završetku lečenja. Kod manje od 10% pacijenata javlja se perutanje ivice kapaka, osećaj stranog tela u oku, hiperemija konjunktive, za mućenje vida I gorak ukus u ustima. Kod manje od 1% pacijenata reglstrovanl su edem kapaka, bol u oku, smanjenje vida, suzenje, fotofoblja, zamućenje rožnjače, kornealni infiltrati, suvoća oka, Iritacija, dermatitis, alergijske reakcije. Pojava alergljske reakcije (jako crvenilo konjunktive I otok kapaka) zahteva prekid terapije. Dugotrajna primena leka može dovesti do superinfekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Poznata preosetljlvost na ciprofloksacin III na neki od sastojaka kapi. Preosetljivost na druge fluorohinolone.

MERE OPREZA

Kao I kod drugih antimlkrobnlh lekova širokog spektra, produžena primena clprofloksacina može dovesti do superinfekcije bakterijama rezistentnim na ovaj lek I gljivicama. U tom slučaju primena clprofloksacina se prekida i započinje odgovarajuće lečenje. Ozbiljne anafilaktičke reakcije nisu zabeležene pri lokalnoj primenl clprofloksacina. Opreznost je potrebna kod osoba sa oboljenjem CNS i konvulzlvnlh stanja, kao i prilikom upravljanja mašinama i motornim vozilima.

Posle svake upotrebe bočicu treba dobro zatvoriti. Vrh bočice ne sme se dodirnuti rukama, niti se sme prisloniti na neku površinu zbog opasnosti od kontaminacije.

Trudnoća i dojenje

Posebna predostrožnost je potrebna u trudnoći i u periodu dojenja, jer ne postoje kontrolisane studije na ovoj populaciji. Primena ciprofloksacin kapi je dozvoljena, ako terapijska korist prevazilazi potencijalni rizik.

INTERAKCIJE

Interakcije između ciprofloksacin kapi za oči i drugih oftalmoloških preparata nisu poznate, jer nisu sprovedene odgovarajuće specifične studije, za razliku od preparata ovog leka za sistemsku primenu.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od 15-25 ° C, zaštićeno od svetlosti.

Čuvati van domašaja dece.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Lek se ne sme upotrebiti posle datuma označenog na pakovanju. Posle otvaranja bočice, kapi se mogu koristiti do 28 dana.

PAKOVANJE

Bočica sa 5 ml 0,3 % kapi za oči PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - HEMOMONT D.O.O.- Podgorica

Hloramfenikol mast

SASTAV

1 g masti sadrži 10 mg hloramfenikola

DELOVANJE

Hloramkol® je antibiotok širokog spektra dejstva. Deluje bakterio- statski na većinu gram negativnih i gram pozitivnih bakterija, spiroheta, rikecija i prouzrokovača bruceloze. Lokalno primenjen dobro prodire kroz strukture oka.

INDIKACIJE

  •  Konjunktivitisi bakterijskog porekla
  •  Bakterijski ulcerozni keratitisi
  •  Sprečavanje sekundarnih infekcija kod povreda oka: erozija rožnjače, povreda konjunktive, površinskih povreda bulbusa.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

2-3 puta dnevno istisnuti 1 cm masti i aplikovati u donju konjunktivalnu kesu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Pri dužoj upotrebi može se javiti alergija. U tom slučaju treba prekinuti terapiju.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od 15 - 25°C.

NAČIN IZDAVANJA

izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju

PAKOVANJE

Tuba sa 5 g masti za oči

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - HEMOMONT D.O.O.- Podgorica

Još članaka...

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top