Hloramfenikol mast

SASTAV

1 g masti sadrži 10 mg hloramfenikola

DELOVANJE

Hloramkol® je antibiotok širokog spektra dejstva. Deluje bakterio- statski na većinu gram negativnih i gram pozitivnih bakterija, spiroheta, rikecija i prouzrokovača bruceloze. Lokalno primenjen dobro prodire kroz strukture oka.

INDIKACIJE

 •  Konjunktivitisi bakterijskog porekla
 •  Bakterijski ulcerozni keratitisi
 •  Sprečavanje sekundarnih infekcija kod povreda oka: erozija rožnjače, povreda konjunktive, površinskih povreda bulbusa.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

2-3 puta dnevno istisnuti 1 cm masti i aplikovati u donju konjunktivalnu kesu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Pri dužoj upotrebi može se javiti alergija. U tom slučaju treba prekinuti terapiju.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na temperaturi od 15 - 25°C.

NAČIN IZDAVANJA

izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju

PAKOVANJE

Tuba sa 5 g masti za oči

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - HEMOMONT D.O.O.- Podgorica

Loratadin - Pressing®

 
SASTAV

1 mala kašika sirupa (5 ml) sadrži loratadina 5 mg 1 tableta sadrži loratadina 10 mg

 šumeća tableta sadrži loratadina 10 mg

DELOVANJE

Pressing® deluje antialergijski kao snažni i selektivni antagonist H^histaminskih receptora na periferiji, sa neznatnim afinitetom za H^receptore u CNS-u, pa zato ne deluje sedativno. Osim toga, loratadin inhibira oslobađanje histamina i leukotriena C4 iz mastocita.

Loratadin se ne vezuje za muskarinske i adrenergičke alfa receptore. Antihistaminsko i antialergijsko dejstvo loratadina je dugotrajno: razvija se tokom 1-2 sata i traje do 24 sata. Dugotrajnosti dejstva značajno doprinosi aktivni metabolit desloratadin.

FARMAKOKINETIKA

Pressing® se brzo resorbuje posle oralne primene, maksimalna koncentracija u plazmi se postiže posle 1 sat od oralnog unošenja leka. Metaboliše se delom pri prvom prolasku kroz jetru i prelazi u desloratadin. Poluvreme eliminacije loratadina iz plazme je 8-sati, a desloratadina 17-24 h. Izlučuje se preko stolice i urina u obliku drugih neaktivnih metabolita.

INDIKACIJE

 • Sezonski alergijski rinitis
 • Alergijski konjunktivitis
 • Nesezonski hronični idiopatski rinitis
 • Hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze
 • Dopunska terapija u alergijskoj bronhijalnoj astmi.
 

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Sirup, tablete, šumeće tablete

Sirup je pre svega namenjen deci, a odraslima ako imaju otežano gutanje.

Odrasli i deca starija od 12 godina (TM>30 kg): 10 mg loratadina jednom dnevno kao:

 •  2 male kašike sirupa (10 ml) jednom dnevno ili
 •  1 tabletu loratadina (10 mg) jednom dnevno ili
 •  1 šumeću tabletu loratadina (10 mg) najpre rastvorenu u čaši vode (0,5-1 dl), popiti celu količinu čim se penušanje završi, jednom dnevno.

Deca od 6-12 godina (TM>30 kg): 10 mg loratadina jednom dnevno kao:

 •  2 male kašike sirupa (10 ml) jednom dnevno ili
 •  1 tabletu loratadina (10 mg) jednom dnevno ili
 •  1 šumeću tabletu loratadina (10 mg) rastvorenu u čaši vode (0,5-1 dl), popiti celu količinu čim se penušanje završi, jednom dnevno

Deca od 2-6 godina (TM < 30 kg): 5 mg loratadina jednom dnevno kao:

 •  1 malu kašiku sirupa (5 ml) jednom dnevno ili
 •  1/2 tablete loratadina jednom dnevno
 •  1/2 šumeće tablete loratadina rastvorenu u čaši vode (0,5 dl), popiti celu količinu čim se penušanje završi, jednom dnevno

Kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i/ili bubrega (klirens kreatinina manji od 30ml/min) uzima se manja početna doza od 10 mg, svaki drugi dan. Starije osobe-nije potrebno smanjivati dozu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Mogu se javiti blage tegobe kao što su: zamor, glavobolja, suvoća usta.

KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na sastojke tableta ili sirupa.

MERE OPREZA

Bolesnicima sa oštećenjem jetre i bubrega (ako je klirens kreatinina < 30 ml/min) treba dati manju početnu dozu od 10 mg loratadina svaki drugi dan. Dojilje, ne treba da ga uzimaju, jer se izlučuje mlekom.

INTERAKCIJE

Nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama. NAČIN IZDAVANJA

 

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na tamnom i suvom mestu, na temperaturi od 2 - 25°C (čuvati od zamrzavanja), u originalnom pakovanju, van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju.

PAKOVANJE

Kutija sa 10 tableta (1 tableta ima 10 mg loratadina)

Kutija sa 10 šumećih tableta (1 šumeća tableta ima 10 mg lora- tadina)

Bočica sa 120 ml sirupa (5 mg loratadina/5 ml sirupa)

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D.- Vršac

Aminofilin

SASTAV

1 tableta sadrži 100 mg aminofilina DELOVANJE

Aminofilin je smeša teofilina i etilendiamina. Terapijsko dejstvo aminofilina potiče od teofilina, dok etilendiamin poboljšava rastvorljivostteofilina. Aminofilin relaksira glatke mišiće krvnih sudova, bronhija, bilijarnog i gastrointestinalnog trakta, deluje nadražajno na centar za disanje, snižava krvni pritisak, naročito u plućnim arterijama, a deluje i blago diuretički. Teofilin blokira fosfodiesterazu, čime smanjuje razgradnju i povećava intracelularnu koncentraciju cikličnog adenozin monofosfata (cAMP-a). Takođe dovodi do sniženja koncentracije jona kalcijuma u glatkim mišićima, inhibiše efekte prostaglandina, blokira adenozinske receptore, smanjuje sintezu i oslobađanje histamina i leukotriena iz mastocita. Navedenim i drugim, još nedovoljno poznatim mehanizmima, teofilin relaksira glatku muskulaturu bronha, krvnih sudova, gastrointestinalnog i bilijarnog trakta. Diuretički efekat teofilina posledica je njegovog delovanja na smanjenje reapsorpcije natrij uma, kao i povećavanje protoka krvi kroz bubrege. Teofilin deluje nadražajno na centar za disanje, stimuliše srce, povećava frekvenciju i udarni volumen, širi koronarne arterije.

FARMAKOKINETIKA

Teofilin se dobro resorbuje posle oralne primene. Maksimalnu koncentraciju u plazmi dostiže posle 1/2-2 sata. Vezivanje za proteine plazme je oko 60%. Metaboliše se u jetri (85-90%) pomoću citohrom P-450 enzimskog sistema u kofein. Poluvreme eliminacije kod nepušača je 7-9 sati, pušača 4-5 sati, dece 3-5 sati, bolesnika sa oboljenjima bubrega, jetre, srca i pluća više od 24 sata. Izlučuje se urinom.

INDIKACIJE

 •  Bronhijalna astma (akutni napadi), hronična bronhijalna astma
 
 •  Reverzibilni opstruktivni bronhitis
 •  Bronhokonstrikcije izazvane naporom
 •  Dodatna terapija kod Cheyne-Stokes-ovog disanja

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Terapija se započinje manjim dozama, a zatim se doze postepeno povećavaju u trodnevnim razmacima.

Početna doza: 3-4 x 100-200 mg

Maksimalna dnevna doza: 5 mg/kg telesne mase (za odrasle)

20 mg/kg telesne mase (za decu). 100 mg aminofilina sadrži oko 80 mg teofilina.

Doziranje Aminofilin je individualno. Optimalni efekt postiže se pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20 mg/L. Ako je koncentracija viša od 20 mg/L dozu treba smanjiti, jer se povećavaju neželjena dejstva.

NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjena dejstva se najčešće javljaju zbog individualne preosetljivosti ili visokih koncentracija teofilina u plazmi (viših od 20 mg/L). Kod dugotrajne primene mogu se javiti mučnina, povraćanje, epigastrični bol, anoreksija, glavobolja, nemir, anksioznost, ospa, dermatitis, a povlače se nakon smanjenja doze.

KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na aminofilin, epilepsija, trudnoća.

OPREZ

Aminofilin treba oprezno davati i po potrebi smanjiti dozu bolesnicima sa dekompenzacijom srca, oštećenom jetrom (posebno kod ciroze jetre).

Istovremena primena sa drugim lekovima često zahteva smanjenje ili povećanje doze Aminofilin. Izuzetno je rizična istovremena primena oralnog i parenteralnog oblika aminofilina ili teofilina.

POSTUPAK KOD PREDOZIRANJA

 

U slučaju primene izuzetno velikih oralnih doza teofilina, prekinuti terapiju, isprazniti želudac ispiranjem ili izazivanjem povraćanja (apomorfin, emetin, sirup ipekakuane), dati aktivni ugalj i hospitalizovati bolesnika. Profilaktički dati fenobarbiton. Kad se jave konvulzije, bolesnik je životno ugrožen i treba:

 •  dati i.v. diazepam 0,1-0,3 mg/kg telesne mase (do 10 mg ukupno)
 •  pratiti vitalne znake, meriti krvni pritisak
 •  provoditi adekvatnu oksigenaciju, uz asistenciju disanja.

Hemoperfuzija na aktivnom uglju može brzo da ukloni teofilin i klinički je indikovana ako su serumske koncentracije više od 60 mg/ L. Ukoliko se ne radi hemoperfuzija, treba davati aktivni ugalj, 20-40 g oralno svaka četiri sata, dok se koncentracija u serumu ne spusti ispod 20 mg/L.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na tamnom i suvom mestu, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju.

PAKOVANJE

tableta 50 po 100 mg

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - PANFARMA D.O.O.- Beograd

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top