Gamex - Lindan

SASTAV

1 ml šampona sadrži 10 mg lindana 1 g gela sadrži 3 mg lindana 1 ml emulzije sadrži 3 mg lindana

DELOVANJE

Gamex® je snažan pedikuJocid i skabicid. U navedenim koncentracijama od 0,3% lindana, Gamex® u obliku gela i emulzije pruža siguran terapijski efekat sa mnogo manje neželjenih dejstava, tako da se može koristiti i kod male dece i odojčadi. U obliku 1% šampona se pokazao posle jednokratne, kratkotrajne primene kao efikasni pedikulocid.

INDIKACIJE

  •  Šuga (scabies) - gel i emulzija
  •  Vašljivost glave, tela i stidnih predela - šampon, gel i emulzija (izazivači: Pediculus capitis, vestimenti i pubis).

DOZIRANJE I NAČINE PRIMENE

Ovi oblici su namenjeni samo za spoljnu upotrebu.

Vašljivost kose:

Gamex® šampon

Bocu sa šamponom pre upotrebe promućkati. Posle kvašenja kose toplom vodom, kod dece starije od 3 godine na kosu naneti 15 ml šampona (1 supenu kašiku), a kod dece starije od 10 godina i odraslih 30 ml (2 supene kašike). Šamponirati 4 minuta, tako da se pokrije celokupni kosmatl deo glave. Pored toga, dobro isprati vodom i osušiti peškirom. Da bi se odstranile gnjide, kosa se natopi mlakim, razblaženim rastvorom sirćetne kiseline (koja se sastoji od jednog dela 6% sirćeta i dva dela vode) i zatim češlja gustim češljem. Drugo šamponiranje Gamex® šamponom obično nije potrebno, a ako se ipak ponavlja, onda je dozvoljeno tek za 7 dana.

Posle pranja kose toplom vodom i šamponom, dok je kosa još vlažna, utrlja se 5-10 g Gamex® gela i pomoću gustog češlja ravnomemo se U CU rasporedi po čitavoj kosi. Tako utrljani Gamex® gel ostaje 3 dana, potom se odstranjuje pranjem kose. Da bi se gnjide odstranile, kosa se natopi mlakom vodom i sirćetom (sastoji se od jednog dela 6% sirćeta i dva dela vode) i zatim češlja gustim češljem. Drugo mazanje   obično nije potrebno, a ako se ipak ponavlja, onda je dozvoljeno samo jednom u 7 dana.

Vašljivost tela i stidnih predela:

Gamex® šampon

Infestiranl delovi tela se tretiraju Gamex® šamponom na Isti način  kao i kod vašljivosti kose.

Gamex® gel i emulzija

Infestirani delovi tela se mažu, a zatim se posle 3 dana odstrane 7 ostaci gela i emulzije toplom vodom i sapunom.

Šuga: za mazanje je posebno pogodna Gamex® emulzija (bocu pre upotrebe promućkati) ali se može primeniti i Gamex® gel.

Kod odraslih: terapija počinje uveče, posle kupanja toplom vodom i sapunom. Neposredno posle kupanja, celo telo, izuzev vrata i glave, S l/l     namaže se Gamex®. Posebnu pažnju obratiti na kožu u predelu zglobova na rukama i nogama, taktovima, Ispod pazuha, zglobova kolena, članaka, grudi oko bradavica, genitalija i sedalnog predela.

Sledećeg jutra preparat se skida toplom vodom. Ukoliko je potrebno, vaj postupak se ponavlja trećeg i petog dana od početka lečenja.

 

Kod dece od 3-10 godina: postupak je isti kao i kod odraslih, ali se preparat odstranjuje posle 3 sata od aplikacije. Ukoliko je potrebno, ovaj postupak se ponavlja trećeg i petog dana od početka lečenja.

Kod dece od 1-3 godine: kod dece tog uzrasta principijelno se preporučuje terapija na klinici. Pre terapije, koža se očisti i posle čišćenja se nanosi Gamex® po sledećoj šeml:

dan: donji deo tela i ispod pupka namaže se Gamex® emulzijom ili gelom. Posle 3 sata ostaci Gamex® se operu toplom vodom.

Drugi dan: namaže se gornji deo tela i posle 3 sata Gamex® se skida toplom vodom.

Treći i peti dan: kao prvi dan Četvrti i šesti dan: kao drugi dan.

MERE U CILJU SPREČAVANJA RECIDIVA I ŠIRENJA ZARAZE

Češljeve, četke i ostali upotrebljavani toaletni pribor dobro oprati. Rublje iskuvati u deterdžentu, odeću oprati. Depedikulaciju odeće i rublja ponavljati svakih 7 dana dok postoji vašljivost. Osobe koje su bile u kontaktu sa vašljivim licima sprovode individualne mere depedikulacije i opšte higijenske mere.

NEŽELJENA DEJSTVA

Pri pravilnoj primeni nisu zapažena neželjena dejstva. Kod nepravilne ili prekomerne upotrebe može doći do neželjenih dejstava: iritacija očiju, kože i sluzokože, ekcematozne erupcije i u izuzetno retkim slučajevima konvulzije.

KONTRAINDIKACIJE

Trudnoća, dojenje, preosetljivost na preparat. Preparat je kontraindikovan ako postoji povreda, infekcija ili zapaljenje na koži, zbog moguće resorpcije.

MERE OPREZA

Prilikom upotrebe zaštititi oči i osetljive delove lica. Ako preparat dospe u oči, potrebno je odmah isprati mlazom vode. Ako se preparat slučajno proguta, potrebna je hitna intervencija lekara. U toku terapije ne treba upotrebljavati nikakve kozmetičke preparate. U slučaju pojave alergijskih reakcija i trovanja, treba prekinuti terapiju. Kod dece za vreme terapije treba sprečiti sisanje palca, grickanje noktiju i slično, da ne bi došlo do unošenja preparata preko usta. Preporučuje se da deca mlađa od 3 godine kod primene Gamex®-a budu pod nadzorom zdravstvenog radnika.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

 
 

Na sobnoj temperaturi do 25°C, zaštićen od svetlosti, van domašaja dece.

 
 

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju

Metadon - Sintetski narkoanalgetik

SASTAV

1 ml (30 kapi) rastvora sadrži 10 mg metadon hlorida

DELOVANJE

Metadon je sintetski opioidni analgetik. Analgetično delovanje je jače od delovanja morfina, analgezija traje duže i očuvana je posle dugotrajne primene. Sedativno i euforizantno delovanje je slabije, usporenje peristaltike i pojačanje tonusa bilijarnog trakta je manje, apstinencijalni sindrom posle prekida lečenja metadonom je blaži u poređenju sa morfinom.

Metadon može da suprimirá teške apstinencijalne simptome kod fizičke zavisnosti od opijata.

Posle oralne primene resorpcija je brza i potpuna, metaboliše se neznatno pri prvom prolasku kroz jetru, biološka raspoloživost je veća nego kod morfina, za proteine plazme se vezuje 90 %, a poluvreme eliminacije je višestruko duže u odnosu na morfin. Urinom se eliminiše 24 % metadona. Metadon je agonist opijatskih receptora, ali postoji razlika u delovanju na pojedine receptore, uz razlike u farmakokinetici mogu se objasniti razlike u delovanju metadona i morfina.

INDIKACIJE

  •  Jaki bolovi, koji se ne mogu otkloniti drugim analgeticima (karcinomi, neuralgije, žučne i bubrežne kolike, opekotine, posttraumatski i postoperativni bolovi)
  •  Detoksikacija zavisnika od heroina i drugih opijata.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Jaki bolovi: pojedinačna doza metadona iznosi 2,5-10 mg (8-30 kapi). Doza se ponavlja na 3-8 sati, zavisno od jačine bola i reakcije bolesnika. Za najveći broj bolesnika doze su 5-10 mg (15-30 kapi) svakih 6-8 sati. U otklanjanju hroničnih bolova, Metadon treba davati prema fiksnoj šemi (u određene sate, a ne prema potrebi), jer se tako postiže zadovoljavajuća analgezija uz manju potrošnju analgetika. Detoksikacija narkomana: doziranje metadona je individualno, dozu lekar određuje prema kliničkoj proceni. Pojedinačna doza od 15 - 20 mg (45-60 kapi) je najčešće dovoljna da olakša apstinencijalni sindrom. Dodatna doza je potrebna ako se ne postigne očekivani efekt ili ako se simptomi apstinencije ponovo jave. Kod većine bolesnika ukupna dnevna doza od 40 mg je dovoljna da otkloni simptome apstinencije i stabilizuje efekat. Nakon dva do tri dana u hospitalnim uslovima doza se smanjuje za 20 % svakog ili svakog drugog dana, dok se kod ambulantnih bolesnika doza smanjuje usporen ije.

Kura detoksikacije traje do 30 dana.

Ukoliko je potreban dalji tretman, doziranje se sasvim individualizuje, a bolesnik treba da je pod nadzorom lekara.

NEŽELJENA DEJSTVA

Najčešća neželjena dejstva metadona su vrtoglavica, omaglica, slabost, mučnina, povraćanje, znojenje, svrab kože. Postoji opasnost od depresije disanja, bradikarije, snižavanja krvnog pritiska i spazma sfinktera.

KONTRAINDIKACIJE

Depresija disanja, opstrukcija disajnih puteva, konvulzivna stanja, šok, jaka krvavljenja, analgezija u akušerstvu, deca mlađa od 12 meseci i preosetljivost na metadon.

MERE OPREZA

Veliki oprez je potreban kod davanja metadona ako postoji povreda glave (povišen intrakranijalni pritisak), akutni abdomen (zbog prikrivanja simptoma), hipotireodizam, insuficijencija jetre i bubrega, Adison-ova bolest, hipertrofija prostate i striktura uretre, zatim kod dece, starih i iscrpljenih bolesnika.

Kod predoziranja metadona razvija se progresivna depresija disanja i koma. Što pre treba dati specifičan antagonist, naloksan ili nalorfin i preduzeti mere reanimacije.

Postoji opasnost od nastajanja zavisnosti prema metadonu. Zavisnost je morfinskog tipa, počeci razvoja simptoma apstinencije su sporiji, tok blaži i protrahiran. Depresori CNS mogu potencirati depresiju disanja, hipotenziju i sedaciju.

Pentazocin dat bolesniku na lečenju metadonom može izazvati apstinencijalni sindrom.

Za vreme lečenja metadonom zabranjen je rad na mašinama i upravljanje motornim vozilom.

NAČIN ČUVANJA

Lek treba čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti, na sobnoj temperaturi I van domašaja dece.

NAČIN IZDAVANJA

 

Lek se Izdaje samo uz lekarski recept. Metadon pripada grupi, opioidnih droga, tako da, je obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju, duplikat Rp mora biti označen sa „kopija,,.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju.

PAKOVANJE

Bočica sa 10 ml rastvora

 

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D.- Vršac

Miansan®- antidepresiv

1 film tableta sadrži 30 mg, odnosno 60 mg mianserin hidrohlorida.

DELOVANJE

Mianserin je atipični antidepresiv tetraciklične strukture. Dejstvo mu počiva na različitim mehanizmima modifikovanja sinaptičke transmisije noradrenalina i serotonina (blokada presinaptičkih alfa2-adrenergičkih i serotoninskih 5-HT,, 5-HT2 i 5-HT3 receptora) sa posledičnom normalizacijom poremećenih odnosa unutar i između pojedinih aminergičkih sistema. Na taj način postiže veću specifičnost delovanja na sam biohemijski supstrat bolesti. Odsustvo ili zanemarivo delovanje na druge sisteme (npr. holinergički) razlog je što ovaj lek, u odnosu na klasične triciklične antidepresive, karakteriše bolja podnošljivost. Deluje sedativno i anksiolitički.

INDIKACIJE

Različiti oblici depresivne bolesti, posebno slučajevi kod kojih je potrebna sedacija pacijenta.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Inicijalna doza mianserina iznosi 30-40 mg na dan i po potrebi se, postepeno povećava do maksimalnih 90 mg/dan. Na dozu od 60 mg/dan obično se prelazi posle dve nedelje lečenja. Efektivna dnevna doza najčešće iznosi 30-90 mg/ dan. Ukupna doza leka može se uzeti podeljeno u toku dana ili kao pojedinačna doza uveče pred spavanje.

Za starije osobe, dnevna doza ne treba da bude veća od 30 mg, ali se u slučaju potrebe može povećati, uz nadzor lekara. Ne preporučuje se primena mianserina kod dece.

Najčešća neželjena dejstva mianserina su pospanost i umor. U nekim slučajevima mogu da se jave i vrtoglavica, hipotenzija, malaksalost, glavobolja i tremor.

U retke neželjene efekte spadaju krvne diskrazije (leukopenija, granulocitopenija, agranulocitoza, aplastična anemija) za koje se smatra da su posledica direktne toksičnosti leka kao i imunološki posredovanih mehanizama. Ove neželjene reakcije javljaju se uglavnom u toku prvih nedelja lečenja i najčešće su reverzibilne prirode, mada je bilo i slučajeva sa smrtnim ishodom. Smatra se da su starije osobe posebno osetljive na ovo dejstvo leka. Stoga je potrebno povremeno kontrolisti krvnu sliku. Takođe, izuzetno retko, lek može da prouzrokuje oštećenje jetre praćeno žuticom, ginekomastiju, bol u zglobovima, ospu na koži, znojenje, sindrom nemirnih nogu, glositis i facijalni edem .

KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na mianserin i manični afektivni poremećaji

MERE OPREZA

Oprez je potreban kod pacijenta sa kardiovaskularnom disfunkcijom, dijabetesom, epilepsijom i bubrežnom i jetrenom insuficijencijom.

Trudnoća i dojenje

Iako ne postoje dokazi da mianserin oštećuje plod i iako se u ^ neznatnim količinama izlučuje u majčino mleko, odluku o njegovoj “XL primeni u tim stanjima treba doneti na osnovu sagledavanja J\J terapijske koristi, nasuprot mogućim rizicima po plod i odojče.

Uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama Zbog izraženog sedativnog efekta mianserin može da utiče Z na psihofizičke sposobnosti pacijenata, pa se ne preproučuje upravljanje vozilima i mašinama za vreme njegove primene.

INTERAKCIJE

Antiepileptici (fenitoin, karbamazepin i fenobarbiton) snižavaju koncentraciju mianserina u plazmi. S druge strane, mianserin  smanjuje dejstvo antiepileptika.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Na sobnoj temperaturi, van domašaja dece

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju

PAKOVANJA

14 i 28 film tableta po 30 mg i 20 i 30 film tableta po €0 mg

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - ZORKA-PHARMA A.D.-Šabac u saradnji sa N.V.Organon, Holandija

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top