Test opterećenja (ergometrija srca) na traci, ili na bicikl

Doktor , najverovatnije specijalista kardiologije, ili lekar opšte prakse iz doma zdravlja Vam je savetovao da bi trebalo da uradite test opterećenja, ili ergometriju srca. Na pokretnoj traci , ili na egobiviciklu.

Zanima Vas šta je to ergometrija, i kako se izvodi.

Test opterećenja se radi kako bi se procenilo postoji li koronarna bolest srca (koronarna bolest su suženja na arterijama srca koje ishranjuju srce i ona može da izazove infarkt miokarda, odnosno infarkt srca. Ukoliko imate bolove u grudima, ili druge tegobe, po tuipu ubrzanog zamaranja, probadanja u grudima, žiganja, tištenja, , a ukoliko ste pušač, ili ste izloženi stresu, vrlo verovatno da ćete prvo morati da odradite običan EKG, a potom i test opterećenja.

 

Pitaćete se zašto raditi test opterećenja kada ste radili EKG?

Odgovor je jednostavan. Naime , tokom analize EKG snimka u stanju mirovanja, može da se dogodi i ako ste srčani bolesnik, da ne postoje neke izražene promene, medjutim, kada ste izloženi naporu, onda se svaka, pa i najmanja promena manifestuje na testu opterećenja.

Kako se priprema za test opterećenja, ergometriju srca?

Potrebno je da se donese odluka, od strane Vašeg lekara, ili kardiologa, da li ćete da nastavite da uzimate terapiju na sam dan testa (najčešće su to lekovi iz grupe antagonista kalcijuma, Verapamil, ili Amlopin, Diovan. Takodje, lekovi iz grupe beta blokatora ne treba da se uzimaju bar dva dana odnosno 48 sati pre testa (Propranolol Presolol, Concor).

Ne bi trebalo unosiiti hranu, niti piti tečnosti najmanje dva sata pre nego što se počne sa testom, a pušenje je apsolutno zabranjeno jedan dan pre testa.

Za sam dan testa, trebalo bi se obući sportski, dakle, trenerka i patike, odnosno udobnija obuća i garderoba.

Test može da se izvede na dva načina, hodanjem po traci, ili vožnjom bicikla. tokom trajanja testa, sve vreme su priključene elektrode koje beleže električnu aktivnost srca, odnosno EKG, kao i aparat za merenje pritiska.

U zavisnosti od aparata nposle odredjenog vremena vrši se postepeno povećavanje opterećenja, odnosno nagiba trake, ili opterećenja bicikle. Test se prekida kada se dostigne maksimalna vrednost srčane frekvence, odnosno kod bola u grudima, nesvestice, tegoba sa disanjem, povišenog arterijskog pritiska i/ili promena tipa ishemije na elektrokardiogramu, test se odmah prekida.

Ukoliko  je test opterećenja negativa, možete potpuno normalno da se ponašate, možete da se bavite fizičkom aktivnošću, normalnno da se krećete, u zavisnosti koja Vam je terapija i da li je imate.

Ukoliko se isposrtavi da je test pozitivan, onda lekar mora da odluči šta se dalje radi po pitanju dijagnostike, a najčešće je to upravo koronarografija srca, odnosno snimanje srca i krvnih sudova kateterom. Nekada se koristi i izraz kateterizacija srca.

Moguće komplikacije su bol u grudima, osećaj nesvestice, problemi sa disanjem, povišen arterijski pritisak, srčane aritmije i srčani udar i zato je, po našoj proceduri neophodno da lekar upozna pacijenta sa svim konkretnim rizicima i da pacijent potom da pisanu saglasnost.

 

 

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top