Rak dojke: globalno breme 

Prema podacima Svetske Zdravstvene Organizacije, rak dojke je najčešći tip karcinoma koji se javlja kod žena širom sveta, uzimajući stotine i hiljade života iz godine u godinu. Rak dojke predstavlja abnormalnu tkivnu masu koja nastaje nekontrolisanom deobom ćelija. Kada saznate da bolujete od raka dojke, prirodno je da se pitate šta je do toga dovelo. Kod većine žena ne može se utvrditi samo jedan uzročnik koji je odgovoran za nastanak ove teške bolesti. Brojni faktori rizika  se povezuju sa razvojem karcinoma dojke, od kojih jedan od najvažnijih predstavlja genetska predispozicija. 

 

Šta podrazumevaju faktori rizika?

Kod žena koje imaju određene faktore rizika postoji veća šansa da obole od raka dojke. Faktor rizika predstavlja bilo šta što povećava verovatnoću za nastanak bolesti. Neki faktori rizika (poput konzumiranja alkohola) se mogu izbeći. Međutim, većinu faktora rizika (godište, faktori sredine, porodična istorija raka dojke itd.) nije moguće kontrolisati. Kada osoba ima povećan skor faktora rizika, to ne znači da će se bolest sigurno pojaviti. Mnoge žene za koje se smatra da su pod visokim rizikom nikada ne obole od raka dojke. Uprkos tome, veoma je važno prepoznati postojanje rizika, kako bi se na vreme sprovele odgovarajuće preventivne mere. 

Najznačajniji genetski faktori povezani sa razvojem raka dojke:

 • Pol: Rak dojke se javlja 100 puta češće kod žena nego kod muškaraca
 • Godine: Dve od tri žene dobiju dijagnozu invazivnog karcinoma dojke posle 55. godine
 • Rasa: Rak dojke se dijagnostikuje češće kod žena bele rase
 • Porodična istorija: Ukoliko je nekome u Vašoj porodici postavljena dijagnoza raka dojke ili jajnika, Vi takođe imate veći rizik od ovih oboljenja u budućnosti. Ovaj rizik se povećava ukoliko je porodični slučaj raka dojke dijagnostikovan pre 50. godine
 • Mutacije: Mutacije na BRCA1 ili BRCA2 genima (BReast CAncer susceptibility gene 1 i BReast CAncer susceptibility gene 2) značajno povećavaju rizik od nastanka raka dojke ili jajnika. Ovi geni su odgovorni za kontrolu ćelijske deobe.  Kada se poremete mehanizmi koji kontrolišu deobu ćelije, dolazi do prekomerne deobe ćelija i nastanka karcinoma.
 • Lična zdravstvena istorija: Ukoliko Vam je postavljena dijagnoza raka u jednoj dojci, imate povećan rizik od pojave raka i u drugoj dojci u budućnosti. Takođe, Vaš rizik se povećava ukoliko su ranije primećene abnormalne ćelije dojke, poput atipične hiperplazije.
 • Menstrualna i reproduktivna istorija: Kod žena kod kojih se rano javila prva menstruacija (pre 12. godine), kasna menopauza (posle 55. godine), prvo dete u kasnijoj dobi, kao i onih koje nikada nisu rađale, postoji veći rizik od nastanka raka dojke.

Porodična istorija raka dojke 

Ukoliko ste Vi ili neko iz Vaše bliže porodice imali rak dojke, trebalo bi da razmotrite mogućnost da je rak genetski uzrokovan (označava se kao nasledni rak dojke). Ukoliko postoji genetska predispozicija, šanse za pojavu raka do Vaše 70. godine dostižu čak više od 80%. Danas postoje genetski testovi koji mogu da otkriju prisustvo mutacija na BRCA genima, koje su jedan od važnih faktora koji doprinose nastanku karcinoma dojke. 

“Veoma je važno poznavanje rizika od nastanka karcinoma dojke, kako bi se na vreme sprovele preventivne mere” 

Ako imam BRCA mutaciju, da li to znači da ću sigurno oboleti od raka? 

BRCA geni predstavljaju tumor supresorske gene. To znači da su ovi geni odgovorni za sprečavanje nastanka tumora. Oni stvaraju proteine koji su bitni za obnavljanje DNK, koja svakodnevno trpi određene promene zbog različitih spoljašnjih faktora. Ukoliko postoji mutacija na ovim genima, stvaranje proteina je onemogućeno, što dovodi do sve većeg oštećenja DNK, te se šansa za razvoj tumora drastično povećava. Lekar na osnovu nalaza procenjuje koliki je rizik i da li je poželjno preventivno uklanjanje dojki, ili se mogu sprovesti neke manje drastične mere, poput češćih pregleda ili hemioterapije. 

8 činjenica o raku dojke koje niste znali 

 • Rak dojke je najčešći tip karcinoma koji se javlja kod žena
 • Jedna od osam žena će do svoje 70-e godine oboleti od raka dojke
 • Rak dojke je drugi po redu uzročnik smrti od karcinoma kod žena
 • Na svaka dva minuta jedna žena dobije dijagnozu raka dojke
 • Na svakih 13 minuta jedna žena umre od raka dojke
 • Rak dojke se javlja i kod muškaraca
 • BRCA geni su povezani sa nastankom raka dojke

 

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top