Hidroksiapatitna artopatija

Kristali hidroksiapatita uglavnom se ta­lože u okolozglobne strukture, ali mogu izazvati i recidivirajući artritis sa najčešćom lokalizacijom u ramenom zglobu. Češće se javlja u žena, uglavnom starijih od 60 go­dina. Kristali se teško dokazuju jer su ma­li i nalaze se u vakuolama leukocita. Radi­ološki se mogu naći izrazite destruktivne promené na zglobovima sa minimalnim znacima regeneracije. Lečenje je simptomatsko (NSAIL, analgetici, lokalno davanje glikokortikoida).

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top