Hidroksiapatitna artopatija

Kristali hidroksiapatita uglavnom se ta­lože u okolozglobne strukture, ali mogu izazvati i recidivirajući artritis sa najčešćom lokalizacijom u ramenom zglobu. Češće se javlja u žena, uglavnom starijih od 60 go­dina. Kristali se teško dokazuju jer su ma­li i nalaze se u vakuolama leukocita. Radi­ološki se mogu naći izrazite destruktivne promené na zglobovima sa minimalnim znacima regeneracije. Lečenje je simptomatsko (NSAIL, analgetici, lokalno davanje glikokortikoida).

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top