Cellular Matrix je specijalna mešavina plazme obogaćene trombocitima (PRP) i hijaluronske kiseline i namenjen je za lečenje osteoartritisa odnosno artroze kuka, kolena i drugih zglobova.

Cellular Matrix obezbeđuje sinergističko delovanje plazme bogate trombocitima i hijalurosnke kiseline, čime se postiže dodatni benefit u lečenju osteoartritisa. Hijaluronska kiselina obezbeđuje viskoelastičnost, poboljšava stabilnost zgloba stvarajuci optimalne uslove za dejstvo faktora rasta iz trombocita, PRP ostvaruje ključne efekte na migraciju, proliferaciju i diferencijaciju ćelija, kao i sintezu  novog matriksa. Pored toga PRP ostvaruje snažan antiinflamatorni efekat.

Cellular Matrix dovodi do prestanka bola i funkcionalnog poboljsanja kod 94,4% pacijenata koji su imali nezadovoljavajući efekat na primenu preparata čiste hijaluronske kiseline.

Cellular Matrix ima sledeće efekte:

  • eliminiše bol i otok zgloba
  • povećava pokretljivost zgloba
  • ubrzava regeneraciju hrskavice, ligamenata i tetiva

Kako se primenjuje Cellular Matrix?

Od pacijenta se uzima krv specijalnim epruvetama u koje je prethodno dodata hijaluronska kiselina. Potom se obrađuje i na kraju se dobija smeša koja se sastoji iz plazme, hijaluronske kiseline i trombocita koja se ubrizgava pod kontrolom ultrazvuka u zglob. Cela procedura je traje 15 minuta.

Koje su indikacije za primenu Cellular Matrixa u zglobove?

Indikacije za primenu Cellular matrixa su:

  • Artroza kolena-gonartroza
  • Artroza kuka-koksartroza
  • Artroze drugih zglobova

Kakvi su neželjeni efekti davanja Cellular Matrixa u zglobove?

Blag bol na mestu primene je najčešća komplikacija nakon primene Cellular Matrixa. Vrlo retko se javlja prolazno pogoršanje tegoba u prva 2 dana nakon primene leka. Jedan značajan broj pacijenata odmah nakon intervencije oseća olakšanje. 

Kada ne sme da se primeni Celullar matrix u zglobove?

Kontraindikacije su slične kontraindikacijama za davanje plazme obogaćene trombocitima, odnosno pacijenti koji imaju trombocitopeniju, pacijenti sa hematološkim bolestima , diseminovanim malignim bolestima, akutnim infekcijama. Kod pacijenta koji su na terapiji antikoagulansima, visokim dozama kortikosteroida ili boluju od drugih teških bolesti davanje PRP-a se procenjuje individualno.

Kako se treba pripremiti za aplikovanje Cellular Matrixa?

Pre davanja Cellular Matrixa važno je da pacijenti tokom 7-10 dana pacijenti ne uzimaju nesteroidne antiinflamatorne lekove kao što su aspirin, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen i drugi jer oni inhibiraju aktivnost trombocita i smanjuju efikasnost tretmana. Na dan intervencije treba uzeti adekvatnu količinu vode.

 Kako se treba ponašati nakon aplikovanja Cellular Matrixa?

U prvih 24h nakon intervencije preporučuje se mirovanje, a nakon toga preporučuje se postepena aktivacija zgloba u zavisnosti od tipa patologije. Mesto uboda bi trebalo zaštiti od kvašenja narednih 6-12h. Tretam Cellular Matrix-omje idealno kombinovati sa odgovarajućom fizikalnom terapijom čime se postižu optimalni rezultati.

Autor teksta Ass dr  Ivica Jeremić

specijalista interne medicine, reumatolog, imunolog, naučni saradnik

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top