Cellular matrix predstavlja specijalan program koji se koristi za lečenje osteoartritisa, odnosno bolnih stanja na zglobovima, ali i za ublažavanje tegoba kod osteoartroza, odnosno procesa okoštavanja na zglobovima. Takodje, poslednje ali ne i najmanje važno je da se cellular matrix koristi i kod perioda oporavka povreda zglobova i to bilo kog zgloba na telu. 

Cellular matrix predstavlja zaštićeno ime Reagen laba i po njim se podrazumevaju specijalno pripremljene epruvete u kojima se nalazi hijaluronska kiselina i plazma koja je dulo centrifugirana kako bi bila što bogatija trombocitima i faktorima rasta.  

Celliar matrix obezbedjuje zajedničko dejstvo kako PRP-a (plazma obogaćena trombocitima) tako i hijaluronske kiseline i u kombinaciji sa klasičnom fizikalnom terapijom predstavlja jedan od najboljih mohućih tretmana dostupnih za elimisanje bola, otoka, povećanje pokretljivosti i ubrzanje regeneracije zglobova u telu.

Hijalouronska kiselina se pod normalnim uslovima nalazi u našem telu i mnogi su od nas čuli za njenu primenu naročito na polju estetske medicine, medjutim hijaluronska kiselina se veoma često koristi i u terapiji gore navedenih stanja. Hijaluronska kiselina koja se nalazi u Cellular matrix mešavini je visoko koncentrovana i veoma viskozna pa samim tim ona obezbedjuje da zglobovi imaju bolje podmazivanje, a i bolju stabilnost.

Takodje, hijaluronska kiselina svojim lokalnim delovanjem pruža odlilnu podlogu za regeneraciju hrskavice unutar zgloba. Sa druge strane PRP, sa brojnim faktorima rasta koji se nalaze unutar trombocita i koji se oslobodaju prilikom pripreme ovog tretmana doprinosi smanjenu zapaljenskog procesa, ali i umnoavanje i diferencijaciju ćelija unutar zgloba čime se postiže izuzetno regenerativno dejstvo u periodu oporavka.

Brojne studije izvedene na veoma velikim uzorcima su pokazala da upreko 97 % slučajeva kod pacijenata nakon tri tretmana dolazi do poboljšanja pokretljivosti zglobova, ali i do smanjenja bola, kao i da dolazi do tri puta bržeg oporavka nakon povrede. Ovo poslednje je naročito važno, revimo kod sportista koji žele što pre da se vrate na teren, npr kod povreda meniskusa, ili kod povreda ramena, lakta ili skočnog zgloba.

Kakvi su efekti cellular matrixae:

  • nakon prosečno tri tretmana kod preko 97% pacijenata smanjuje se bol, otok i osećaj težine u zglobu
  • pokreti zgloba su povećani i samim tim fizikani tretman je dosta efikasniji kada se kombinuje sa cellular matriksom
  • najviše se ubrzava obnova hrskavice, a ukoliko se PRP daje u tetive direktno i ligamente i njihov oporavak je brži što je opet naglašeno kod sportisa ili sveže operisanih pacijenata

Kako se pripremam i kako se daje Cellular Matrix?

Od pacijenta se uzima oko 6ml krvi iz vene. Prilikom ovog uzimanja krvi iz vene u našem centru daje se lokalni anestetik prilikom vadjenja krvi i to u vidu kreme i samim tim je procedura vadjenja krvi bezbolna. Krv se odvaja u posebne epruvete u kojima se već nalazi medijum za PRP i hijaluronska kiselina. Autor ovog teksta, često praktikuje i drugi način primene, a to je uzimanje krvi u obične epruvete i izdvajanje čistog , koncentrovanog PRP a.

Epruvete sa Cellular matriksom ili sa PRP se centrifugiraju po unapred odredjenom protokolu kako bi se izdvojila tečna frakcija krvi od ostatka. Neke ordinacije daju kasnije preparat pod kontrolom ultrazvuka, medjutim kako je autor teksta hirurg sa besprekornim poznavanjem anaotmije, primena ultrazvuka nije potrebna i samo povećava troškove tretmana. Preparat se daje direktno u zglob nakon pripreme operativnog polja rastorom povidona, i procedura se mora raditi pod apsolutno sterilnim uslovima uz upotrebu sterilnih kompresa i sterilnih rukavica, kako ne bi došlo do pojave infekcije. 

Na mestu gde se iglom ulazi u zglob, dr Stojićević daje lokalno anesteziju malom insulinskom iglom, tako da je procedura davanja preparata apsolutno bezbolna. 

Druga opcija jeste da se u posebno pripremljen špric odvoji čist i koncentrovan PRP (2ml po zglobu) i da se prvo daje u zglob, a zatim se daje hijaluronska kiselina za intraartikularnu primenu , npr Hyalgan. postoje studije koje pokazuju da je ovaj način primene efikasniji i da pokazuje bolje rezultate, a za pacijente je i jeftiniji što u našoj zemlji nije zanemarljivo.

Indikacije za primenu Cellular matrixa su:

  • osteoartritis, odnosno brojni zapaljenski, reumatoidni procesi na zglobu (cellular matrix se ne daje kada postoji infekcija zgloba)
  • artroza odnosno, proces okoštavanja (gonartroza-okoštavanje kolena, koksartroza - okoštavanje kuka, ali i artroze drugih zglobova, poput ramena, ili lakta
  • cellular matriks u velkoj meri ubrzava period oporavka nakon operativnog lečenja, naročito nakon operacije meniskusa, ili ukrštenih ligamenata kolena, ali i kod pacijenata koji ne žele da operišu kuk, a i cilju eliminisanja tegoba.

Postoje li neželjeni efekti?

Neželjeni efekti nakon davanja celular matriksa ne postoje. 

Čak se ni bol ne javlja jer je pravilo da se lokalno infiltriše anestetik. 

Kod veoma malog broja pacijenata, može da dodje do jačeg bola samog zgloba, ali to stanje ne traje duže od jednog dana.

Postoje li stanja kada je zabranjeno davanje ovog preparata?

Ukoliko pacijent unosi bilo koji lek koji je u takozvanoj grupi antiagregacionih lekova, to ne bi trebalo da radi bar sedam dana pre tretmana (aspirin, Plavix, Ticlodix)

Takodje, pacijenti koji su na antikoaguloananoj terapiji , npr Faaxiparin, Varfarin, nisu kandidati za ovo lečenje dok su na terapiji. 

Akutna zapaljenska stanja zgloba, odnosno akutni infektivni i purulentni artritis predstavlja kontraindikaciju za primenu preparata.

Maligna stanja takodje, su kontraindikacija za primenu ovog programa.

Šta posle tretmana?

Na dan tretmana, treba ograničiti kretanje, i ne treba isti dan početi sa fizikalnom terapijom. Počev od sledećeg dana, pacijent može da se ponaša apsolutno kao pre tretmana. Takodje, studije su pokazale da se najbolji efekti postižu nakon puta tri tretmana koji su odvojeni u razmacima od po mesec dana. Ali statistički zbačajna razlika postoji i kod primene samo dva tretmana. 

 


Dr Stojicevic Dragan Centar Estetika

Dr sci med Dragan Stojićević, specijalista hirurgije 

Besplatni saveti sa hirurgom, pitajte lekara

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top