Bolesti mišicnog, koštanog i vezivnog tkiva (reumatologija)

Reumatska groznica (febris rheumatica)

Reumatska groznica (febris rheumatica) Reumatska groznica je bolest dece i mla­dih. Njen značaj je u mogućnosti nastanka hroničnih oštećenja srca...

Celulitis (Panikulitis)

Celulitis (Panikulitis) Celulitis (panikulitis) se odlikuje zapa-ljenjem i hipertrofijom potkožnog vezivnog i masnog tkiva sa prolapsom masnih čvo­rića kroz izmenjeno...

Giht (uratni artritis)

Giht (uratni artritis) Etiologija i patogeneza Primarni giht se odlikuje urođenim po­remećajem metabolizma purina, najvero-vatnije enzimske prirode, čiji je biohemij-ski...

Hidroksiapatitna artopatija

Hidroksiapatitna artopatija Kristali hidroksiapatita uglavnom se ta­lože u okolozglobne strukture, ali mogu izazvati i recidivirajući artritis sa najčešćom lokalizacijom u...

Burzitis (bursitis)

Burzitis (bursitis) Burzitisi su zapaljenja burzi. Burze su za­tvorene kese obložene membranom koja je slična zglobnoj sinoviji. Omogućavaju lak­še klizanje...

Kristalni artritisi (zapaljenja zglobova)

Kristalni artritisi (zapaljenja zglobova) Kristalni artritisi pripadaju akutnim artri­tisima. Nastaju kao posledica taloženja kri­stala u zglobna i okolozglobna tkiva. Me­hanizam...

Stranica 2 od 3 1 2 3

Aktuelno

Vesti i zanimljivosti