Bolesti mišicnog, koštanog i vezivnog tkiva (reumatologija)

Akutni artritis (zapaljenja zglobova)

Akutni artritis (zapaljenja zglobova) Akutni artritisi su zapaljenja (bolni oto­ci) zglobova koji nastaju naglo i traju ne­koliko dana do nekoliko...

Osteoporoza

Osteoporoza Reč osteoporoza vodi poreklo iz Grčke : osteun=kost i poros=pora, a označava bolest kostiju koja dovodi do povećanog rizika od preloma....

Giht (Arthritis urica)

Giht (Arthritis urica) Giht ili uratni artritis predstavlja metaboličko oboljenje zglobova koji je posledica hiperurikemije i hiperuratemije (visokog nivoa mokraćne...

Ankilozirajući spondilitis (Morbus Bechterewi

Šta je ankilozirajući spondilitis (Morbus Bechterewi)?  Ankilozirajući spondilitis (Spondylitis ankylopoetica) jeste hronična progresivna zapaljenska bolest lokomotornog sistema koja najčešće počinje u...

Reumatoidni (reumatski) artritis – reuma

Reumatoidni artritis (Arthritis rheumatoides) Reumatoidni artritis predstavlja hronično, zapaljensko,simetrično i sistemsko oboljenje vezivnih tkiva  koje se  najčešće ispoljava na perifernim zglobovima. Kod...

Stranica 3 od 3 1 2 3

Aktuelno

Vesti i zanimljivosti