Infektivne bolesti

Infektivne bolesti

Korona virus (COVID-19)

COVID-19, takođe poznat kao bolest korona virusa, je visoko zarazna respiratorna bolest koja se proširila širom sveta otkako je prvi...

Trihinoza

Trihinoza Trihinoza je uzrokovana nematodama Trichinella spiralis, čije se larve inkapsuliraju u skeletnim mišićima (naročito dija­fragmi, maseterima i okularnim mišićima)....

Toksični edem pluća

Toksični edem pluća Kao toksični edem pluća (TEP) označava se samo varijanta plućnog edema nastala inhalacijom otrovnih materija koje same...

Akutna trovanja insekticidima

Akutna trovanja insekticidima  Insekticidi su savremena hemijska sredstva za uništavanje štetnih nametnika u poljopri­vredi, šumarstvu, komunalnoj higijeni, veterinarskoj medicini i...

Trovanje sumpor-vodonikom (vodonik-sulfidom)

Trovanje sumpor-vodonikom (vodonik-sulfidom) Sumpor-vodonik je zapaljiv, eksplozi­van bezbojan gas, koji u malim koncentra­cijama ima miris pokvarenih jaja. Koristi se ili...

Stranica 1 od 22 1 2 22

Aktuelno

Vesti i zanimljivosti